Tjäna femtusen på fem minuter

- in Nyheter
@Lundagård

1,9 miljoner kronor skänks bort till studenter vid Lunds universitet. Vill du ta del av dessa?

I så fall måste du fylla i en blankett före midnatt på fredag, den 15 februari.

Förutom att vara student vid Lunds universitet är det bra om du är engagerad i en studentnation. Då ökar chanserna att få något av de universitets- och nationsstipendier som delas ut varje termin.

Allra störst chans har den som uppfyller eventuella villkor som stipendiefonden har. Det kan till exempel vara ”För manlig student. Företräde för avkomlingar till Carl Asp eller Ossian Feuk, som visat goda studieresultat.”

Få ansökningar förra terminen

– Hittills i år har 1 296 ansökningar kommit in, berättar Krister Åstrand på Donationsförvaltningen på onsdagsmorgonen.

Universitetets stipendier är på sammanlagt 1 681 700 kronor. Vissa grupper har större sannolikhet än andra att ta del av dessa.

Läkarstudenter är en sådan grupp. Till programmets drygt 100 platser finns det 52 stipendier. Sannolikt söker inte heller alla.

– Förra terminen kom 1339 ansökningar in vilket är det lägsta antalet sedan 2001 då ansökningarna började göras på internet, säger Krister Åstrand.

Nationstillhörighet kan påverka

För dem som läser någon typ av religionsvetenskap eller har tänkt bli präst är chanserna också goda. 57 stipendier är reserverade för dem.

Också valet av nation spelar roll för sannolikheten att få stipendier. Ett antal universitetsstipendier går till studenter av en viss nation. De som har flest är Smålands nation med elva stycken, följt av Västgöta, Kalmar och de ”skånska” nationerna som har fyra var.

Många stipendier för män

Nationerna har även egna stipendier, på sammanlagt 169 000, som de själva beslutar vem som ska få. Även bland dessa toppar Smålands med tio stycken.

Av nationsstipendierna är åtta stipendier reserverade för män men inga för kvinnor.

Bland universitetsstipendierna är fördelningen mellan män och kvinnor jämnare. Mycket tack vare de tio stipendier från en och samma fond som går till kvinnlig studerande.

Text: Lucas Mathisen

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.