Hon ska hjälpa diskriminerade

- in Nyheter
@Lundagård

Lunds universitets studentkårer har fått sitt första studentombud. Maria Chowdhury hoppas att fler ska våga vända sig till henne.

– Det är dåligt med statistik över diskriminering vid Lunds universitet. Men jag tror att det är lika vanligt här som i övriga samhället, säger Maria Chowdhury.

Däremot tror hon att färre studenter vågar reagera när de känner sig diskriminerade.

– Många studenter går inte vidare med det här, bland annat för att de är i beroendeställning till sin handledare eller examinator.

Att fler ska våga söka hjälp är precis vad Maria Chowdhury hoppas åstadkomma med sitt arbete. Fram till nyligen har man endast kunnat vända sig till sin prefekt eller chefen för rektorsämbetets kansli.

Vill kartlägga diskriminering

Det nya studentombudet tillträdde för en månad sedan och öppnade expeditionen på måndagen.

– Man kan träffa mig och förklara sin situation. Jag berättar vad studenten har för möjligheter och hur man kan vända sig till exempelvis diskrimineringsombudsmannen, säger Maria Chowdhury.

Den närmaste tiden kommer att gå åt till informationsspridning bland kårer och ledningsgrupper vid lärosätet.

– På längre sikt hoppas jag också kunna kartlägga diskrimineringen vid universitetet.

Text: Marek Stefaniak