Här kan du engagera dig

- in Novisch
@Lundagård

Att vara med i en förening eller ett utskott ger vänner och erfarenhet för livet. Och utbudet är digert. Klicka dig vidare från Lundagårds lista.

NATIONER

Blekingska nationen

Göteborgs nation

Hallands nation

Helsingkrona nation

Kalmar nation

Krischansta nation

Lunds nation

Malmö nation

Smålands nation

Sydskånska nationen

Västgöta nation

Wermlands nation

Östgöta nation

KÅRER

Juridiska föreningen

Lundaekonomerna

Teologkåren

Lunds humanistkår

Lunds socialhögskolas studentkår

Lunds samhällsvetarkår

Lunds naturvetarkår

Teknologkåren

Yrkestekniska högskolans studentkår

Medicinska föreningen (under uppbyggnad)

Vårdvetenskapliga studentkåren

Sydsvenska sjukgymnastinstitutets studentkår

Studentkåren vid musikhögskolan

Flygskolekåren

Lunds doktorandkår

SPEX

Boelspexarna

Lundaspexarna

Jesperspexet

Toddyspexarna

Var Gladspexarna

TEATER OCH LITTERATUR

Lunds Studentteater

Ordkonst

SÅNG OCH DANS

Bella Voce

Carolinae Damkör

Förenade Nationsmanskören

Lunds Kammarkör

Lunds Akademiska Kör

Lunds Studentsångförening

Lunds Studenters Folkdanslag

FILM OCH KONST

Film i Lund

Lunds Studenters Filmstudio

Galleri Pictura

MUSIK

Bleckhornen

Alte Kamereren

MEDIA

Radio AF

Steve

Lundagård

(För kårernas och nationernas egna tidningar: se respektive hemsida)

POLITIK OCH SAMHÄLLE

Moderata studenter

Liberala studenter

Lunds socialdemokratiska studentklubb

Vänsterns studentförbund i Lund

Lunds universitets politiska och ekonomiska förening

Utrikespolitiska föreningen

RELIGION

Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse

Laurentiistiftelsen

Lunds katolska studenter

Theofil

MILJÖ

Hållbart universitet

HELSINGBORG

Studentföreningen Stampus

ÖVRIGT

AEGEE

Datorföreningen vid LU och LTH

Fakultetsambassadörerna

Gaystudenterna

Lunds akademiska mellanösternförening

Lunds akademiska officerssällskap

Lunds akademiska ryttarsällskap

Lunds universitets scouter

P6

Sjöofficerscorpsen vid Lunds universitet

Studentafton

Text: Marek Stefaniak
Foto: Arkiv 2007/Emil Albihn Henriksson