Stor besvikelse i Lund

- in Kår, Nyheter
@Lundagård

– En frihetens dag, så uttryckte högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg sig när han på onsdagsförmiddagen presenterade regeringens förslag om avskaffande av kår- och nationsobligatoriet i Rosenbad. I Lund var besvikelsen stor bland kårerna.


Mindre utbildningsbevakning

I Samhällsvetarkårens lokal följde ett tjugotal representanter för kårer och nationer vid Lunds universitet regeringens direktsända presskonferens från Rosenbad i Stockholm.

Sedan regeringen uttryckt ambitioner om att avskaffa kår- och nationsobligatoriet har de flesta kårer riktat sitt missnöje mot förslaget. Juridiska föreningen, JF, är dock en av de kårer som stödjer ett avskaffande rent principiellt. Efter dagens besked är dock JF:s ordförande Alexandra Brundin Urisman kritisk mot regeringens förslag.

– Detta kan innebära att vi måste syssla mer med medlemsvärvning i stället för utbildningsbevakning som är vårt huvudområde i dag. Vi riskerar att hamna i en beroendeställning till våra externa finansiärer för att kunna fortsätta bedriva motsvarande verksamhet i fortsättningen, säger Alexandra Brundin Urisman.

Studentinflytandet är hotat

Naturvetarkåren håller med om att den utbildningsbevakande verksamheten kommer att undermineras när kårens inkomster blir mindre. De ser även en risk till mindre studentinflytande över grundutbildningen.

– Studieinflytandet riskerar att bli sämre genom förslaget. I dag har vi goda möjligheter att delta på möten och föra studenternas talan. Vi lägger vår kraft på att bevaka utbildningen och företräda studenternas intressen. De flesta medlemmarna vet vad vi arbetar för. Därför behöver vi inte anordna pubar eller andra aktiviteter för att få legitimitet. Den uppgiften är nationer bra på att sköta, säger Angelica Andersson, ordförande för Naturvetarkåren.

”Skattebefriade nationer är positivt”

Markus Ebbinghaus, ordförande i Kuratorskollegiet, är nöjd över att nationernas verksamheter kommer att vara skattebefriade även i det nya förslaget.

– Det är kul att regeringen förstår nationernas betydelse. Vi har fått ett kvitto på att vi gör ett viktigt arbete för den sociala samvaron genom klubbar, luncher och allt annat som nationerna arrangerar, säger Markus Ebbinghaus.

Samtidigt känner sig Markus Ebbinghaus oroad över att Akademiska Föreningens, AF, verksamhet hotas.

– Nationsobligatoriets avskaffande genererar mindre pengar till AF. Vi känner ett solidariskt ansvar för att deras viktiga arbete kan fortsätta att bedrivas i framtiden, avslutar han.