Dansk-svensk inspiration för studenternas framtid

- in Debatt, Kår, Nyheter

Det borde vara gratis för studenter att pendla mellan universiteten i Öresundsregionen, det var en av idéerna som togs upp i en paneldebatt där politiker och rektorer mötte studentrepresentanter.

– Den första som doktorerade med hjälp av Humanistlaboratoriet här i Lund var en student vid Köpenhamns universitet, och vi tittar på en framtida möjlighet att låta våra studenter läsa Apotekarprogrammet vid Köpenhamns universitet, exemplifierar Sven Strömqvist, vice rektor vid Lunds universitet med ansvar för forskning.

Lena Persson, vice rektor för högskolan i Kristianstad tycker att det finns bra initiativ inför framtiden, men att det behövs en gemensam administration för att det ska fungera i längden.

Rörlighet och rabatt

Alla är överens om att en ökad rörlighet för studenterna är en förutsättning för att kunna skapa långvariga samarbeten mellan universiteten. Hur det ska lösas är det olika åsikter om. Mats Persson, regionråd för Region Skåne menar att politiken har mycket arbete kvar gällandes kommunikation och välfärd. Enligt honom behövs det lösningar på transporter och gemensamma riktlinjer för svenska och danska studenter när det gäller ersättning vid sjukdom och vård av sjukt barn. Petter Forkstam, ordförande Lus, lyfter fram studentrabatten som en lyckad satsning för att studenterna ska kunna pendla.

– Även där behövs gemensamma riktlinjer, har vi 20 procent rabatt i Skåne och 35 procent rabatt över sundet, kan vi ju ha 35 procent studentrabatt i hela regionen, rabatten borde vara likvärdig, säger Petter Forkstam.

Universiteten vill attrahera studenterna

Max 4 och ESS är ett par exempel som attraherar forskare, enligt Sven Strömqvist. Ökade anslag för de utbildningar som har minst pengar, som till exempel humaniora skulle leda till fler intresserade studenter, menar Petter Forkstam. Lena Persson anser att det finns en alldeles ypperlig bostadsmarknad i Kristianstad som lockar studenter.

Paneldebatten är ett led i en konferens, arrangerad av Lus och Studentsamarbetet Øresund. Vad har konferensen i stort handlat om?

– Det här är en visionär konferens som vill inspirera till initiativ mellan universiteten som leder till bättre förutsättningar för studenter. Vi har bjudit in forskare som berättat om att Öresundsregionen alltid präglat av rörlighet men att det gått upp och ner. Vi har i dag inget integrerat utgångsläge i Öresundsregionen. Jag tror att det är viktigt att föra samtal med varandra inför framtiden, säger Ida Andersson, projektkoordinator på Lus.

Text: Anna Snellman
Foto: Andreas Lindbäck