Fler nationer väljer den gröna vägen

- in Nationer
@Lundagård

Lagom till terminsslutet tilldelades både Wermlands och Helsingkrona Nationsgrodan. Totalt har nu fyra nationer erhållit miljöcertifikatet från Hållbart universitet.

– Vi har sett över hela verksamheten och bland annat arrangerat Green pub, säger Henrik Bergenfeldt, kurator på Wermlands nation, angående utmärkelsen.

Jenny Biosca, källmästare på Wermlands nation, berättar att satsningen kommer att fortlöpa.

– Till hösten fortsätter vi med Green Way, en pub vi kommer att ha en gång i månaden med ekologiskt öl och vin samt ekologisk mat.

På Helsingkrona nation har Petter Lindholm, källarmästare och miljöansvarig, varit drivande i frågan.

– Vi har gjort ett gediget arbete, skrivit miljöpolicy och handlingsplaner. De senaste åren har vi arbetat med moderniseringar, sopsortering och energieffektiva åtgärder. Vår inköpsansvaring har sett till att anpassa mängderna efter behov. Till hösten ska förmännen introduceras så att alla känner sig delaktiga i arbetet med med Nationsgrodan, säger Petter Lindholm.

Oanmälda besök

Fler nationer är på väg att få miljödiplomet Nationsgrodan. Hallands nation är nära, enligt Henrik Eliasson, miljöinspektör vid Hållbart universitet.

Smålands och Blekingska har sedan tidigare fått utmärkelsen. Men för att behålla den krävs samma miljöstandard under hela året.

– Vi kan göra oanmälda besök, och brister det i något har nationerna möjlighet att rätta till det, säger Henrik Eliasson.

text: Anna Snellman
foto: Henrik Larsson