Studenterna i Kungshuset kan tvångsförflyttas

- in Nyheter
@Lundagård

Om universitetsledningen får som de vill så kommer filosoferna vara ute ur Kungshuset 2012. Innan beslut fattas i september försöker studenter och institutionen stoppa flytten.


– Ingen av studenterna har uttryckt en vilja att flytta när vi har frågat runt, säger Filosofiska institutionens kursråd Christoffer Ivarsson.

Det var i en lokalplan från universitetets byggnadsenhet förra året som planerna på att flytta filosofiska institutionen lanserades. Där beskrivs Kungshuset ha en otillräcklig undervisningsstandard, och för att åtgärda detta vill nu universitetsledningen att undervisningen ska flyttas. Målet är att hamna på SOL, språk och litteraturcentrum, där ett tvärvetenskapligt humanioraområde ska skapas och främja fler utbyten mellan vetenskaperna.

– Samarbete finns det redan gått om, med de flesta vetenskapliga områdena. Så tvärvetenskapliga skulle jag nog säga att vi redan är. Eftersom filosofin ligger till grunden för många av de andra vetenskaperna verkar det nästan konstigt att vi nu ska kopplas samman med endast humaniora och teologin, säger Christoffer Ivarsson.

Många motargument

Institutionen försökte träffa universitetsledningen för att invända mot en flytt, och i inbjudan ställde de upp sina motargument. Bland argumenten togs det symboliska värdet upp av att ha studenter i universitets vagga, Lundagård. Detta är också något som några av studenterna vid Kungshuset påpekar.

– Det var kanske en av de främsta anledningarna till att jag valde att plugga filosofi här i Lund, huset ger de rätta vibbarna. Det känns skumt om vi skulle behöva tvångsflyttas, säger Emilia Waxegård som studerat praktisk filosofi på B-nivå.

Tidigare flyttförsök

Under åttiotalet lades ett liknade förslag fram, som ville flytta undervisningen från Kungshuset. Men när förslaget nådde allmänheten blev det istället sådana protester att man fick stoppa flytten.

-Vad jag har förstått så fanns det anledning att föreslå en flytt då. Lokalerna var slitna och det ska ha luktat konstigt. Men idag har vi nyrenoverade lokaler och bibliotek, och en stor oberoende forskningsgrupp har precis hyllat huset som den bästa forskningsmiljön i Lund, säger Christoffer Ivarsson.

Bristande dialog

Brevväxlingen mellan de två grannbyggnaderna pågick under våren, innan de två parterna tillslut samlades i juni. Institutionsledningen ville nu få svar på de argument, som de ställt upp i inbjudan.

– Tyvärr så blev det inte så mycket av en diskussion. Rektorn blev först visad runt i lokalerna som han aldrig besökt tidigare, och sedan satte vi oss för att diskutera. Rektorn ville först höra våra argument, sedan ville han att vi skulle skriva ner dem. Igen. Det blev inte mycket dialog, säger Christoffer Ivarsson.

Rektor Per Eriksson, som tillsammans med vicerektor, förvaltningschefen och dekanus på humaniora och teologi ska ta beslut i frågan, kommenterade innan sommaren mötets utgång.

– Vi vet att de tycker om sitt hus, och vi vill gärna föra en rationell diskussion med dem. Vi är medvetna om filosofiska institutionens önskemål och kommer även se över frågan framöver, säger Per Eriksson.

Osäker framtid

Vad som Kungshuset, som numera även kallas Lundagårdshuset, skulle kunna fyllas med i framtiden är fortfarande osäkert. Universitetsledningen har uttryckt en plan på att använda lokalerna till konferenser och mottagningar.

– Fast de gör de redan nu några gånger per termin, så jag förstår inte helt vad mer de önskar göra med huset, säger Christoffer Ivarsson.

Kungshusets framtid avgörs troligen den 24 september, då ett möte har planerats in.

Vad skulle du tycka om en flytt av filosoferna till SOL?

enkat-for-filosofende-1.jpg

Alexander Folke Rohlin

– Det kan vara bra för professorerna att träffa andra, men Kungshuset känns väldigt filosofiskt. Som Sören Kirkegaard sa det, det är bra att sitta uppe i tornet och skåda ner på ”dussinmänniskorna”, haha. Nej men, även om det kan vara kallt på vintrarna och ljudligt i stenkorridorerna, så är det väldigt mysigt här.

enkat-for-filosofende-2.jpg

Peter Carlsson

– Ja du, jag vet faktiskt inte. Det kan nog finnas några praktiska fördelar att sitta uppe på SOL, nära till många andra kurser och så vidare. Men det kan nog också bli att man bara sliter ut det väl använda ordet ”effektivisering”. När man strukturerar om på det här viset blir det inte alltid lika bra som man hoppats.

enkat-for-filosofende-3.jpg

Frits Gåvertsson

– Kungshuset är en elegant byggnad men det är svårt att förändra den på grund av kulturskyddet som den omfattas av. Det saknas grupprum och arbetsmiljömässigt skulle det säkert bli bättre med en flytt. Personalen skulle säkert även ha nytta av att träffa andra vid kaffeautomaten. Men det finns fördelar med att ha denna familjära stämning, det blir många långtgående och djupa samarbeten.

Text: Jacob Hederos
Foto: Henrik Larsson
Enkätbilder: Daniel Ekbladh