Passerkort öppnar för nattpluggare

- in Nyheter

Öppna salar på sena kvällar och nätter har länge varit ett önskemål från studenternas sida. Nu satsar universitetet på personliga passerkort för att öka tillgängligheten.

– Ambitionen är att lokalerna ska vara öppna 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, säger Per Gustafson, säkerhetschef på LU byggnad.

För studenten som väljer att använda sena kvällar och nätter till att plugga finns i dag inte möjlighet att utnyttja någon av universitetets lokaler. Läsesalar, datorsalar och labbrum är oftast låsta och nedsläckta klockan åtta på kvällen. Önskemål om större tillgänglighet har funnits länge bland studenterna och nu ska universitetet råda bot på problemet.

– Vi vill öka tillgängligheten för studenterna. Naturligtvis ska det inte vara någon som sover på skolan men ambitionen är att lokaler ska vara öppna 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, säger Per Gustafson, säkerhetschef på LU byggnad.

Det system med passerkort som i dag används på bland annat LTH ska bli allmänt och börja användas av hela Lunds universitet.

– Men nu är det inte så att alla kommer få tillträde till alla lokaler. Kortet kommer att knytas till studentens kurs och programkoder. Man kommer alltså bara in i de hus man har behörighet till.

Ett europeiskt samarbete

Passersystemet som ska införas stöds av en organisation som heter ECCA, European Campus Card Association. En framtida vision är att samma passerkort även ska kunna användas på högskolor och universitet i andra EU-länder.

– Om en lundastudent väljer att läsa en termin i till exempel Barcelona, så kommer kortet programmeras om så att man får tillgänglighet även där, säger Per Gustafson.

Personligt kort och kod

Varje person kommer alltså utrustas med ett plastkort tillsammans med en personlig kod.

– Det är en värdehandling man får. Kortet och koden ska behandlas varsamt, som vilket bankkort som helst. Vi kommer dessutom upprätta en sida på internet där man kan anmäla sitt kort borttappat. Sedan spärrar vi det så fort som möjligt.

Att det finns några andra säkerhetsrisker med systemet, som till exempel stöld och vandalisering, tror inte Per Gustafson på.

– Ju fler människor man är i huset desto säkrare är det.

Per Gustafson uppger att man halkat efter lite i den tänkta tidtabellen men att varje student kommer att utrustas med ett kort under våren 2010. Senare på hösten ska systemet fungera fullt ut.

Text: Erik Ottosson
Bild: James Jones Huang