AFB kräver höjda hyror

- in Nyheter

AF Bostäder, AFB, vill höja hyrorna med 1,1 procent från och med den 1 januari. Samtidigt väljer många andra fastighetsbolag att lämna hyrorna oförändrade. Bostadsombudsmannen Alexander Gyllensten anser ändå att höjningen är rimlig.

Vid förra årsskiftet höjde AFB hyrorna med 3,4 procent och nu vill man alltså genomföra ytterligare höjningar. Orsaken är ökade kostnader och att underhållsbehovet är stort.

– 90 procent av våra bostäder är byggda under 60-talet och kräver mycket arbete. Vi har ett högre upprustningstempo än många andra hyresvärdar, säger Rolf Svensson, AFB:s vd.

Slutlig höjning oklar

Senaste året lyckades Hyresgästföreningen genom förhandlingar få ner den begärda höjningen med 0,4 procent. Vad den slutliga siffran blir i år är ännu oklart.

– Det är för tidigt att säga vad resultatet kommer att bli. Kravet är visserligen inte så högt men räntorna ligger lågt så det återstår att se hur det går, säger förhandlaren Petter Ek från Hyresgästföreningen.

På grund av de låga räntorna har flera andra fastighetsbolag valt att lämna hyrorna oförändrade under nästa år. Ränteläget påverkar dock inte AFB i någon större utsträckning, menar Rolf Svensson.

– Räntorna utgör bara ungefär fem procent av våra totala kostnader och slår därför inte lika hårt mot oss som de gör mot en del andra, säger han.

Inga större reaktioner

Enligt AFB:s bostadsombudsman Alexander Gyllensten har inte yrkandet skapat några större reaktioner bland Lunds studenter.

– Höjningen är ju relativt låg och jag ser den som rimlig. För ett genomsnittligt korridorrum innebär ändringen endast en höjning på omkring 20 kronor i månaden. AFB höjer inte hyran för att öka vinsten utan för att det krävs ett ökat underhåll av bostäderna, säger han.

AFB hoppas nå en överenskommelse med Hyresgästföreningen under nästa vecka.

Text: Anders Norrman
Foto: Jonas Jacobson