Rektor: “Kårer, nationer och AF bör samarbeta”

- in Kår, Nationer, Nyheter
@Lundagård

Vid månadsskiftet ska kårer, nationer och Akademiska föreningen ta ställning till hur Lunds studentliv ska organiseras efter obligatoriets fall.

Nu går universitetsledningen med rektor Per Eriksson i spetsen ut och förespråkar en linje som i princip innebär ett ”mini-obligatorium”.

Ett stort antal av organisationerna har i nuläget anslutit sig till ett alternativ där du som student får välja mellan att gå med i alla tre organisationer eller stå helt utanför. En linje som i debatten omnämnts som ett ”mini-obligatorium”, men som på pappret skulle kunna trygga många mindre organisationernas ekonomi. Linjen förespråkas också av rektor Per Eriksson.

– Studentlivet är en helhet och det är väldigt viktigt att det inte blir någon splittring. Det blir konstigt när man som student kan gå med i en av organisationerna, men ändå inte komma med i hela Studentlund. Det skulle kunna bli hur kladdigt som helst, säger Per Eriksson som betonar att man som student alltid ska vara fri att välja att stå utanför.

”Konstigt att man ändrat ståndpunkt”

En av de organisationer som har tagit ställning mot att begränsa studenternas val är Teknologkåren. De förespråkar i stället ett alternativ som innebär att studenterna fritt kan välja vilka organisationer man vill gå med i, utan någon gemensam avgift organisationerna emellan.

– Det är bara två månader sedan universitetet uttalade sig om att det inte kommer att spela någon roll om hur vi väljer att organisera oss, och att de inte skulle lägga sig i. Även om det nu rör sig om ett önskemål kan jag tycka att det är lite konstigt att man ändrar sin ståndpunkt i frågan, säger ordföranden Christian Nilsson.

Han beskriver processen kring omorganisationen som ”smärtsam” och att det slukat oerhört mycket tid under hösten.

– Nu arbetar vi helt plötsligt efter andra premisser. Men vi får ta upp det i fullmäktige och se om man väljer att ta universitetets utspel i beaktande. Men det tänker jag inte spekulera kring.

Studenterna ska själv få välja

Sydskånska nationen driver samma linje, de vill att studenterna själva ska få välja vilka organisationer man vill ansluta sig till.

– Vi hade önskat tydligare direktiv från universitetet från början. Det hade besparat oss ganska mycket tid och ansträngningar. Förutsättningar har förändrats gång på gång, men vi tror på våra argument och anser att det här är bäst för våra medlemmar, säger Carlos Urey, kurator, som betonar att det alternativet inte innebär att man avfärdar samarbete.