Inbrott slår hårt mot studenterna

- in Nyheter
@Lundagård

Under helgen stals sex helt nya datorer till ett värde av 75 000 kronor från journalistutbildningens redaktion.

Det är inte första gången utbildningen drabbas av inbrott. Ändå har inte mycket gjorts för att förbättra säkerheten.

Det var under helgen som det gallerförsedda fönstret till journalistutbildningens redaktion på Språk- och litteraturcentrum krossades och sex datorer stals.

I början av sommaren skedde ett nästan identiskt inbrott. De sex datorerna som stals i helgen köptes in efter sommarens intrång.

– Det är själva placeringen av redaktionen som är problemet och man skulle kunna flytta upp den några våningar, säger Mia Marie Hammarlin, lärare på journalistutbildningen.

Hon påpekar också att gallret, som sitter framför fönstret och borde skydda, är för svagt och därmed inte fyller någon funktion.

”Hårt slag”

Språk- och litteraturcentrum har drabbats av sex inbrott bara under de senaste fyra åren.

De upprepade stölderna slår hårt mot journalistutbildningen. Vid de två senaste inbrotten har utrustning för 150 000 kronor försvunnit. Den summan är ändå för liten för att institutionen ska kunna få ersättning från Kammarkollegiet. Därmed måste pengarna tas från utbildningen.

– Journalistutbildningens budget är inte speciellt stor, så detta är ett hårt slag både för lärare och elever, säger Mia Marie Hammarlin.

Dyrt byta galler

Patrik Pariola, husprefekt på Språk- och litteraturcentrum, berättar att de redan har vidtagit vissa åtgärder för att öka säkerheten.

– Vi har bland annat förstärkt fönsterramarna vi larm som går igång klockan 18 på kvällen, förklarar han.

Däremot håller han med om att gallret inte fyller önskad funktion. Men trots att utrustningen är dyr menar han att det skulle kosta för mycket att göra något åt det. Vad som kommer göras för att förbättra säkerheten är oklart.

– Vi håller på att diskutera det just nu, säger han.

Text: Louise Sillén
Foto: Jonas Jacobson