Juriststudenternas kurser försvann

- in Kår, Nyheter
@Lundagård

När flera av vårterminens kurser drogs tillbaka uppmanades juriststudenterna på termin sex att söka andra universitet – en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Bara några veckor innan sista ansökningsdagen inför vårterminen drog juridiska fakulteten tillbaka flera av vårterminens kurser. Beslutet drabbar studenter som ska läsa fördjupningskurserna på termin sju.

Fördjupningskurserna ger en möjlighet till att nischa sig inom det område av juridiken man senare vill jobba inom: straffrätt, miljörätt, familjerätt och så vidare – de så kallade profilområdena.

Det begränsade antalet kurser gör att flera studenter riskerar att tvingas bryta sin profil då de hamnar i en situation där de redan läst alla kurser som erbjuds.

Många vill vara anonyma

– Vi hade ett informationsmöte i mitten av november där de berättade att de hade strukit en tre, fyra kurser. De uppmanade oss att söka kurser vid andra universitet, men då hade ju ansökningstiden gått ut för länge sen, säger en student på termin sex.

Samtliga studenter som Lundagård pratat med vill vara anonyma. Samma person som är ansvarig för fördjupningskurserna är nämligen också ansvarig för utbytesprogrammet. Även betygen och relationen till lärarna ligger i vågskålen.

− Vi är ju beroende av dem. Men det är nog få på kursen som inte är missnöjda, säger en annan student.

Orsakerna till fakultetens agerande är många: ett komplicerat system med fördjupningskurser och profilområden, omläggningen till Bolognaprocessen och för få lärare.

Nya kurser i sista minuten

Mats Tjernberg är prefekt för juridiska institutionen.

− Det är riktigt att det har blivit magert inom vissa profilområden, och det beror på vilka lärare vi har tillgängliga. Vi har en väldigt bra dialog med våra studenter och vi har agerat efter kritiken, säger han.

Två nya kurser har i sista minuten ordnats till vårterminens första läsperiod för att täcka upp för bristen.

Mats Tjernberg berättar att det är lärare som trots att de redan planerat upp sin vårtermin har gått med på att rycka in och undervisa utöver sina övriga åtaganden.

− Där tycker jag att lärarna har varit väldigt lojala. Men kritiken är befogad, vi borde tidigare insett att det skulle bli problem med att ta bort kurser.

Om de nyinsatta kurserna leder till att studenterna kan undvika att bryta sina profiler är ännu oklart.

Mycket måste lösas

Studenter som har varit i kontakt med Lundagård menar att kåren inte agerat tillräckligt kraftfullt men Juridiska föreningens ordförande, Aron Frenne, säger att man varit kritisk mot profilerna under lång tid.

– De fyller ingen funktion, de skapar bara problem för studenterna och fakulteten och de ger ingen extra merit i arbetslivet.

Fakulteten har beslutat att profilsystemet ska läggas ned. Men kåren varnar för fortsatta problem för de studenter som nu börjar läsa fördjupningskurserna.

− I och med omläggningen till Bolognaprocessen kommer vissa lärare att arbeta dubbelt i vissa perioder och kanske inte ha tid att ge sina fördjupningskurser. Lärarbristen är ett grundläggande problem för fakulteten. Sen kommer vi ha den situationen att när profileringarna avskaffats kommer det fortfarande att finnas studenter som läser enligt den gamla ordningen. Hur prioriteringsordningen ser ut då är inte bestämt än, men det måste också lösas, säger ordförande Aron Frenne.

Text: Tove Sundén