Smålands backade från krav

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

Trots att Smålands tydligt tagit avstånd från stora delar av Lunds studentliv valde nationen tidigare i veckan att skriva under avsiktsförklaringen om samarbete med det nya organet Studentlund.

”Smålands nation har som avsikt att i den utsträckning det är förenligt med vår plattform samarbeta med studentorganisationerna, med undantag för Akademiska föreningen.”

Den formuleringen ville Smålands få in i Studentlunds avsiktsförklaring, som de medverkande organisationerna skrev under på onsdagseftermiddagen.

Så blev det dock inte. I stället skrev Småland under på samma premisser som Teknologkåren, Socialhögskolans studentkår och Doktorandkåren, som alla valt att stå utanför Studentlund.

Det innebär att Smålands, åtminstone formellt, har öppnat för ett samarbete med alla Lunds studentorganisationer gällande bland annat marknadsföring.

Inget undantag
Smålands har tidigare tydligt tagit avstånd från Akademiska föreningen, AF, med motiveringen att organisationen stöder föråldrade och sexistiska traditioner.

Avståndstagandet har bland annat lett till att nationen uteslutits ur samarbetsorganet Kuratorskollegiet, eftersom kollegiets medlemmar också måste vara ledamöter i AF.

Nationen försökte få avståndstagandet inskrivet i dokumentet som skrevs under i onsdags. Men undantagsformuleringen accepterades inte eftersom ingen annan organisation fått den möjligheten. Resultatet blev att Smålands ställdes inför ett ultimatum: skriv på under samma premisser som de övriga, eller stå helt utanför samarbetet. Nationen valde det förstnämnda.

Enligt Isabelle Jönsson, som arbetar med att samordna Studentlund, är beslutet att inte göra några undantag för Smålands inte någon markering gentemot nationen.

Enligt henne ville många organisationer diskutera olika detaljer, men för att man ville hålla avsiktsförklaringen så bred som möjligt för att alla skulle kunna enas om den.

– I januari ska vi börja arbeta med att ta fram ett avtal och då kommer vi väga in allas synpunkter, säger hon.

 

Kritiken kvar

I ett pressmeddelande skriver Smålands att nationen ”vill vara en del av ett samarbete mellan studentorganisationer i Lund kände vi oss nödgade att skriva på i för att inte helt alienera oss från alla de övriga studentorganisationerna.”

Men nationens avoga inställning till AF består. I pressmeddelandet står också att läsa att:

”Vi anser fortfarande att organisationen är problematisk och ämnar utforma det eventuella framtida samarbetet i enlighet med våra tidigare ställningstaganden. Visar sig detta vara omöjligt kommer Smålands nation inte att kunna delta i samarbetet.”

Text: Gustaf Eriksson