Misstag vid antagning skapar kunskapsglapp

- in Nyheter
@Lundagård

Studenter som släpar efter i undervisningen. Det blir konsekvensen på masterprogrammet i service management sedan sökande med lägre betyg antogs framför dem med högre betyg. Orsaken är en feltolkning av intagningslistan.


Service management i Helsingborg startade upp ett internationellt masterprogram hösten 2009. Intagningslistan med behöriga studenter misstolkades av personalen på institutionen så att de med sämst meriter blev antagna i stället för tvärtom.

– Några individer blev felaktigt antagna. Det var ett misstag från vår sida, säger Christer Eldh, prefekt på institutionen i Helsingborg.

Under antagningsprocessen genomgick ansökningarna olika behörighetskontroller. Från att ha varit 800 sökande valdes cirka 50 studenter ut till den så kallade tätgruppen. I den gruppen misstogs meritvärdet för att vara rangordning. Studenterna som hade en etta i meritvärde (lägst) antogs istället för de med högt meritvärde. Enligt Christer Eldh berodde felet på otydliga instruktioner.

Av en slump upptäcktes misstaget innan programmet startade och alla 50 studenter antogs, oavsett meritvärde.

Hur många studenter som antogs med lågt meritvärde är oklart. Till en början säger Christer Eldh till Lundagård att man hade 30-35 platser men ändrar sedan sig sedan till 48. Samtidigt pekar antagningsstatistik från VHS och studerandeenheten snarare på att det förstnämnda stämmer.

”Känns olustigt”

I Lund upptäcktes inte misstaget förrän i slutet av terminen då studenterna läste sina metodkurser. Enligt Jenny Pobiega, ordförande för Samhällsvetarkåren, har studenter framfört klagomål både till dem och till Socialhögskolans studentkår.

– Vi har fått höra att de är upprörda och inte vet hur de ska hantera situationen. De tycker att det känns olustigt, säger hon.

Klagomålen handlar om kunskapsglapp mellan studenterna och att det har påverkat kvalitén i undervisningen.

Kjell Nilsson, studierektor för fakultetsgemensamma kurser och masterprogram på Samhällsvetenskapliga institutionen, har även fått höra klagomål från lärarna.

– De tycker att gruppen är svårarbetad och vissa studenter har svårt att hänga med. Man måste vara försiktig med att anta studenter för långt ner på meritlistan för att kunna upprätthålla kvalitén på utbildningen. Det blir speciellt viktigt inför hösten 2011 då avgifter ska införas för utomeuropeiska studenter som kommer hit. Risken är att vi förlorar många studenter på grund av avgifterna, men det får inte leda till att man antar studenter med otillräckliga meriter och för låga betyg.

Christer Eldh berättar att liknande misstag begåtts tidigare på andra universitet. Hans erfarenhet är att det inte är någon skillnad på studenternas slutresultat när programmen avslutas trots stora skillnader i meritvärde vid intagningen.

– Jag tycker att lösningen utifrån situationen är acceptabel. Men vi kommer aldrig att göra samma fel igen.

 

Problem på fler ställen

I slutet av december hade man även antagningsstrul till några av Ekonomihögskolans program. Programstudenter som var garanterade plats hamnade på reservlistan vilket skapade oro bland studenterna. Men alla som är behöriga ska nu ha antagits enligt Lundaekonomernas hemsida. Till Sydsvenskan sa studierektor Nikos Macheridis att misstaget berodde på ovanligt högt söktryck.

Text: Matilda Lundahl