Succé för Teknologkåren

- in Kår, Novisch, Studentliv

Av drygt 1 700 nya studenter vid LTH har hela 80 procent valt att gå med i Teknologkåren. Den främsta anledningen är nollningen och de engagerade faddrarna, enligt ordförande Erik Iveroth.

– Vi är mycket nöjda, säger han.

Teknologkåren är en av de få organisationer som valt att stå utanför samarbetsorganet Studentlund. Deras taktik går istället ut på att knyta upp sina medlemmar under hela studietiden med kraftigt rabatterad kåravgift och medlemsexklusiva aktiviteter. Det har nu visat sig vara ett lyckat drag.

– Av totalt cirka 1 720 stycken nya studenter har 1 354 personer valt att registrera sig, säger Teknologkårens ordförande Erik Iveroth.

Medlemsexklusiv nollning

LTH:s nollning är endast öppen för Teknologkårens medlemmar. Tillsammans med marknadsföringen som de 600 faddrarna står för tror Erik Iveroth att det är den viktigaste orsaken till att så många har valt att bli medlemmar.

– Vi är mycket nöjda. Vi siktade på att registrera cirka 80 procent av de nya studenterna, vilket vi också gjort. Det är väldigt skönt att veta att alla gjort det som ett medvetet val, säger han.

Sänkt pris

Fram till den 1 juli 2010 kostade ett medlemskap i Teknologkåren 150 kronor per termin. Avgiften är numera kraftigt bantad och i dag betalar en student en engångssumma på 300 kronor för ett medlemskap som gäller hela livet ut. De som redan är medlemmar och har betalt medlemsavgiften för vårterminen 2010 fortsätter vara medlemmar utan extra kostnad.

Nu återstår att se huruvida den positiva trenden kommer att hålla i sig.

– Det blir intressant nästa år att se om detta bara är en engångsföreteelse eller inte, avslutar Erik Iveroth.