Pagrotsky: Alla som vill ska få studera

- in Nyheter
@Gustaf Eriksson

Det är inte rimligt att bara 35 procent av varje årskull högskoleutbildas när dubbelt så stor andel av de lediga tjänsterna kräver högre utbildning.

Det sade Leif Pagrotsky (S) när han frågades ut på Socialhögskolan.

Sverige är ett av få länder i världen där antalet platser på universiteten och högskolorna inte följer den demografiska utvecklingen. Det är förödande för kunskapsnivån i samhället och i förlängningen för hela Sveriges ekonomi. Det menade Leif Pagrotsky (S) när han frågades ut av Lunds universitets studentkårers ordförande Christoffer Ivarsson på Socialhögskolan på onsdagseftermiddagen.

Pagrotsky, som i tidigare regeringar varit såväl kultur- som utbildningsminister, betonade vikten av att den svenska högskolan expanderar.

– Uppemot 75 procent av alla tjänster som utlyses i Sverige i dag kräver högskoleutbildning. I nuläget utbildar vi ungefär 35 procent av varje årskull. Det är orimligt. I stället för att svenskar som vill utbilda sig till läkare tvingas åka utomlands borde det vara vi som förser världen med välutbildad arbetskraft, sa Pagrotsky.

Viktig blockskillnad

Det är denna uttalade vilja att expandera den svenska högskolan som är den tydligaste skillnaden mellan de två blockens utbildningspolitik, menade Leif Pagrotsky.

– Vårt engagemang för att bygga ut högskolan har ingen motsvarighet i alliansens politik, sade han.

Ett första steg i denna utbyggnad är att hälften av varje årskull ska erbjudas plats på universitet eller högskola. Men Leif Pagrotsky vill inte sluta där.

– Min vision är att alla som vill studera ska kunna göra det.

Kunskap viktigt

Den visionen för dock en del problem med sig, erkände ex-ministern.

– Det kommer naturligtvis att bli jättedyrt. Det kommer inte bara krävas mer resurser till lärare och lokaler utan också till bland annat studiemedel och studentbostäder. Jag inser naturligtvis också att alla som vill inte kan få utbilda sig till läkare. Så många doktorer har vi inte behov av. Det jag talar om här är en vision för den svenska högskolan.

Genom bland annat åstramningen av Komvux och förändringarna av antagningsreglerna skjuter sig alliansen i foten.

– Om fler utbildar sig ökar kunskapsmassan i samhället. Det är något av det viktigaste vi kan göra för att stimulera den svenska ekonomin, sade Leif Pagrotsky.