”Det känns som att hela huset vibrerar”

- in Bostad

Många tvingas använda en vinglig trappa som har beskrivits som livsfarlig för att ta sig hem. Dessutom bullrar det från tidig morgon till sen eftermiddag.

AF Bostäder, AFB, har under de senaste dagarna fått ta emot många klagomål från studenter på Vildanden som störs av de omfattande renoveringarna.

– Vid vissa tidpunkter känns det som att hela huset vibrerar, säger Ludvig Lundstedt, en av de boende.

Bullret gör det omöjligt för studenterna att plugga hemma under dagtid. De som vill ha studiero hänvisas till en sal i husets källare.

För att överhuvudtaget komma till sina hem tvingas en del av hyresgästerna att ta en tillfälligt uppförd trappa, vinglig och dessutom hal vid regn.

”Går varken att plugga eller sova”

Det omfattande renoveringsarbetet på hus A på Vildanden stör många. En av dem är Ludvig Lundstedt. Han är framförallt irriterad över att han inte fått veta hur länge renoveringen kommer att fortgå.

– Jag ringde till och med AFB för att försöka reda ut hur länge de skulle hålla på, men de visste inte själva. Det går varken att plugga eller sova i mitt rum mellan klockan 8 och 16, så jag vill gärna veta när de har tänkt sig att bli klara.

Ludvig har inte provat den provisoriska studiesal som AFB har inrättat i husets källare.

– Jag tycker att det är krångligt att gå dit. Det är enklare att gå till skolan och sätta sig där.

”Har stor respekt för våra hyresgäster”

Det var under sommaren som AFB påbörjade projektet, som bland annat innefattar renovering av fasaden och installation av en ny hiss. Enligt AFB är ombyggnaden ett pilotprojekt, med syfte att prova olika lösningar för framtida byggnadsprojekt på bostadsområdet.

Rolf Svensson, vd för AFB, är medveten om problemen som uppstått i samband med renoveringen. De senaste dagarna har han fått ta emot många synpunkter från studenter som bor på Vildanden.

– Vi är jätteglada över att våra kunder hör av sig med åsikter. Naturligtvis har vi stor respekt för våra hyresgäster, säger Rolf Svensson, som dock menar att det är svårt att göra någonting åt bullret.

Klart i november

Rolf Svensson medger också att det har varit vissa kommunikationsproblem mellan AFB och entreprenören som håller i projektet.

– Vårt önskemål var att studenterna bara skulle behöva använda den provisoriska trappan när det var en säkerhetsrisk att använda den ordinarie trappan. I stället verkar det som att den ordinarie trappan helt har stängts av.

Rolf Svensson lovar nu att den ordinarie trappan ska öppnas så fort inte byggnadsarbete pågår. I november beräknas renoveringen vara klar.