Medlemsras för Wermlands

- in Nationer, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Studentlund gör succé, men för flera av nationerna ser det mörkare ut.

Wermlands har skrivit in ungefär 30 procent färre studenter denna termin jämfört med förra hösten, och jättenationen Lunds har tappat 1 000 medlemmar.

– Det är naturligtvis tråkigt, säger Wermlands kurator Martin Jälmby.

I förra veckan släppte Studentlund glädjebeskedet: 25 484 personer ar valt att gå med.

Det innebär att organisationerna behållit ungefär 88 procent av sina medlemmar.

– Studentlund är en succé, sade Jennie Isberg, ordförande för nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet, när hon talade på Universitetsplatsen.

Men långtifrån alla nationer stämmer in i jubelkören.

Flera av dem har tappat över 20 procent av sina medlemmar.

”Kunde ha synts mer”

En av nationerna som haft svårast att locka folk är Wermlands.

Hittills i år har 179 personer skrivit in sig. Förra terminen var den siffran 264. Det är ett tapp på omkring 30 procent.

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt, säger kurator Martin Jälmby.

I nuläget har Wermlands 1 091 medlemmar. Det är en minskning med ungefär 22 procent jämfört med förra hösten.

– Jag tror att det är flera orsaker som ligger bakom. Vi kunde nog ha varit bättre på att synas och visa upp att vi tar väldigt väl hand om dem som väljer att gå med i nationen. Vi har väldigt roligt tillsammans, säger Martin Jälmby.

Kuratorn menar också att det nationernas popularitet brukar variera.

– Det brukar gå i cykler. Jag tror att tillfälligheter spelar en stor roll i detta.

Hur kommer det här påverka nationens verksamhet?

– Vi har ju budgeterat för ett tapp, och detta är ingenting som inte ryms i de beräkningarna. Vi kommer verkligen inte gå under på grund av det här, säger Martin Jälmby.

Lund har förlorat 1 000

Även jätten Lunds nation har upplevt ett rejält medlemstapp. Nu har nationen 4 201 medlemmar. Det är drygt 1 000 personer färre jämfört med förra höstterminen.

”Det speglar det faktum att vi var väldigt stora innan och kanske knöt mindre aktiva studenter till oss. Vi är dock fortfarande den klart största nationen med flest verksamheter. Vi känner att vi trots obligatoriets bortfall fortfarande kan erbjuda våra medlemmar det största utbudet av verksamheter och kulturaktiviteter. Vi har även upplevt större engagemang och fler aktiva här på nationen vilket känns mycket positivt”, skriver kurator Gustav Henriksson i ett mejl till Lundagård.

Östgöta går bra

Men för andra går det bättre.

En av de nationer som står starkast efter obligatoriets fall är Östgöta, Lunds näst största nation. Denna termin har nationen skrivit in 621 medlemmar, det är 25 färre än höstterminen 2009.

Sammantaget har nationen endast förlorat ungefär nio procent av sina medlemmar.

– Det är glädjande. Jag tror vår styrka ligger i att vi lyckats profilera oss som en bred nation. Dessutom har vi ett väldigt öppet och avslappnat klimat på nationen, säger kurator Per Delden.

Hur känns det att ni stulit medlemmar från andra nationer?

– Den konkurrensen är en del av vår verklighet, men det går i vågor. Att vi lyckas locka många medlemmar är ett bevis på att vi gör något bra och det är roligt.

Hur har det gått för din nation? Se hela listan här.