JF måste bredda perspektiven

- in Krönika/Utbildningspolitik, Krönikor

Elina Berg kritiserar ogärna kårer, men efter att Juridiska föreningen, JF, slopat formuleringar om jämställdhet och genusperspektiv kan hon inte vara tyst. JF måste sluta motarbeta engagemanget som finns i kåren, skriver hon.

Det bär mig emot kritisera kårer. De arbetar hårt för studenternas bästa och får inte mycket tack för det. Men ibland fattar en kår fel beslut och det bör uppmärksammas.

Inte så mycket för att sätta dit dem som man tycker gjort fel, utan snarare för att väcka debatten och på det sättet möjliggöra för bättre beslut i framtiden.

Därför vill jag å det bestämdaste kritisera Juridiska föreningens ställningstagande mot formuleringar om jämställdhet och genusperspektiv i sitt, för övrigt välformulerade, åsiktsdokument.

Arbetet för jämställdhet handlar inte bara om jämlikhet mellan könen.

I dag finns det ingen vettig människa som inte är feminist. De som säger sig inte vara det är antingen gubbar (kvinnliga och manliga, unga eller gamla) eller ute efter att skapa debatt.

Jämställdhet innebär även en djupare analys som alla har nytta av, både i utbildning och i arbetslivet.

Jag tycker det är självklart att kåren så långt det är möjligt ska verka för en jämställd arbetsmarknad och genusperspektiv i utbildningen.

Jämställdhet handlar om att kunna möta människor, att förstå deras behov och att vidga sina vyer.

Att arbeta mot denna princip underminerar värdet av utbildningen och skapar fyrkantiga människor.

Argumentet att ”då måste vi ta in fler perspektiv” håller inte.

Man måste börja någonstans och varför inte börja med den äldsta av alla orättvisor, sen kan man fortsätta utifrån det.

Det handlar om att synliggöra orättvisor: vem får tillgång till högre studier och vem gynnas på arbetsmarknaden?

Införandet av en internetbaserad juridisk introduktionskurs är en del av ett sådant arbete och det har man gjort bra på Juridicum.

Men arbetet får inte stanna upp, speciellt inte om det finns folk som vill arbeta för det.

Även tidigare har JF motarbetat jämställdhetsfrågor i och med att man röstade emot införandet av ett jämställdhetsutskott och det ser jag som mycket oroande. Är det så att jurister inte behöver ifrågasätta normer och värderingar i samhället? Knappast, det behöver alla göra.

Jag är inte jurist och jag sitter inte med i JF:s fullmäktige, kanske har jag fått fel bild av mötet, vilket jag hoppas. JF är en bra kår och gör ett mycket bra jobb.

Men någon gång i framtiden kommer jag kanske att behöva hjälp av en jurist, och då hoppas jag att denne har kännedom om jämställdhet och genus, och att personen i fråga har ifrågasatt normer och etablerade ”sanningar” om vad som är manligt och kvinnligt.

Detta gäller självklart alla yrkesgrupper.

En läkare med queerperspektiv kan bemöta fler grupper på ett bra sätt.

En ingenjör som är kvinna bör få lika hög lön som en manlig för samma arbete.

Och ingen ska inte ha sämre chanser på arbetsmarknaden på grund av sitt kön.

Detta bör vara självklarheter, men det krävs ett aktivt arbete.

Motarbeta inte viljan och engagemanget!

För övrigt anser jag att Lunds gator borde asfalteras – bort med gatstenen!

About the author

Elina Berg är tidigare utbildningspolitisk krönikör på Lundagård som studerat masterprogrammet för Welfare policies and management vid Lunds universitet. Hon har tidigare bland annat varit ordförande för Samhällsvetarkåren och har en läggning åt det socialdemokratiska. Hon brinner för lokala och regionala frågor som ligger nära studenternas vardag. Hon irriterar sig på makthavare som tycker att det är okej att studenterna har sämre levnadsstandard än andra och motiverar det med att säga "så hade jag det när jag var student".

Related Posts