Jätteprotest mot CSN-krav

- in Kår, Studentliv

I vår riskerar tusentals teknologer att bli skyldiga att betala tillbaka pengar till CSN. Detta efter att reglerna skärpts.

På onsdagen genomför landets sex största teknologkårer manifestationer för att protestera mot de tuffare tagen.

– Regeringen vill ha ha fler ingenjörer, men försvårar samtidigt för det, säger Erik Iveroth, ordförande för Teknologkåren vid LTH.

Vid lunchtid på onsdag bjuder kårerna vid landets sex största tekniska högskolor på kaffe och pepparkakor. I Lund förväntas över 900 studenter delta.

Den lättsamma formen rymmer ett allvarligt budskap.

– Sannolikt kommer alla teknologstudenter som tar studiestöd i höst att bli återbetalningsskyldiga till våren, säger Erik Iveroth.

”Kan känna sig hjälplös”

Samma bekymmer uppstod förra våren, och nu tar kårerna krafttag för att uppmärksamma problemen.

2009 kom regeringen med nya direktiv för att hitta studiestödsfuskare. CSN skärpte reglerna så att man måste studera 20 veckor varje termin för att räknas som heltidsstuderande.

Landets tekniska högskolor fördelar 60 högskolepoäng ojämnt över året, med en kortare och intensivare hösttermin samt en ”omtentaperiod” på fyra veckor i början på vårterminen.

Enligt CSN är detta inte att räkna som högskolestudier. Men högskolorna håller inte med.

– Som student kan man känna sig hjälplös när man pluggar heltid men ändå blir återbetalningsskyldig. Hur lärosätena lägger upp det ska inte CSN lägga sig i, de ska se till att studenter får studiemedel, menar Erik Iveroth.

Är det rimligt att teknologer har högre studietakt under höstterminen än andra studenter?

– Kvaliteten på studierna påverkas inte, och de tekniska utbildningarna har producerat ingenjörer de senaste 50 åren, säger Erik Iveroth.

Permanent lösning lär dröja

I december överlämnar kårerna vid landets tekniska högskolor en skrivelse till regeringen där de kräver att riktlinjerna för vad som ska tolkas som ”heltidsstudier” breddas. Kårerna vill att poängantalet per vecka ska kunna variera mellan 1,5 till två poäng, under förutsättningen att summan uppgår till 60 poäng per läsår.

Även rektorerna för lärosätena överlämnar en liknande gemensam skrivelse. Lärosätena kommer också be CSN att skjuta upp återbetalningskraven så att regeringen får tid att hitta en permanent lösning.

Erik Iveroth tror att en långsiktig lösning kommer dröja.

Vad tror du kommer hända nu?

– Magkänslan säger att det tar ett tag innan vi når en lösning för framtiden, säger Erik Iveroth.

Läs allt om manifestationen på LTH här på Lundagard.se

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.