"Det här öppnar nya möjligheter"

- in Forskning

En första provgjutning invigde på måndagen byggandet av Max IV.

I nuläget är det i praktiken bara ett masterprogram vid universitetet som är inriktat mot den verksamhet som bedrivs vid Maxlab. Men Christian Stråhlman, studentrepresentant i universitetsstyrelsen, menar att satsningen kommer bli nyttig för studenter vid alla fakulteter.

På plats vid byggarbetsplatsen vid Brunnshög var representanter från universitetet, byggbranschen och utbildningsminister Jan Björklund. Samtliga talare poängterade anläggningens vikt, både för Lund som stad och för forskningen.

– För att möta den ökade konkurrensen i en globaliserad värld måste vi satsa på kunskapen. Det är precis vad Sverige gör i och med byggandet av Max IV, konstaterade Jan Björklund i sitt anförande.

Han är övertygad om att anläggningen kommer att komma studenterna till gagn, men anser att universitetet nu har ett ansvar att se till att så blir fallet.

– Max IV kommer att locka till sig forskare från hela världen. Det är klart att detta kommer att öppna upp nya möjligheter för de studerande.

Nya utbildningsmöjligheter

I dagsläget bedrivs på Maxlab vid LTH den typ av forskning som kommer att bedrivas även på Max IV. Det är främst studerande vid masterprogrammet i synkrotronljusforskning som har nytta av den här typen av anläggningar.

Enligt programmets föreståndare Bent Schröder behöver studenterna inte vara oroliga för att bli förpassade till den gamla tekniken när väl Max IV står på plats.

– Allteftersom de olika delarna i Max IV byggs klart kommer vi att flytta de relevanta delarna av utbildningen dit.

Planeringen för framtiden är redan i gång. Tanken är att det skall finnas goda möjligheter till relevant utbildning på området när Max IV står färdig.

– Studenterna kommer i framtiden ges möjlighet att i större utsträckning kunna rikta in sig mot vad vi kallar de stora acceleratorerna. Det finns planer både för studenter vid den naturvetenskaplig fakulteten och studenter vid LTH, säger Bent Schröder.

”Ingen kommer få det sämre”

Lunds universitet och regionen bidrar med 250 miljoner kronor av den totala byggkostnaden för Maxlab IV som väntas bli 3 miljarder kronor.

Det har funnits en oro över att en satsningarna på Max IV och ESS kommer att ske på bekostnad av verksamheten vid de andra fakulteterna. och följaktligen på bekostnad av merparten av studenterna i Lund.

på måndagen tillbakavisade rektor Per Eriksson kritiken.

– Man kan säga att de pengar universitetet nu förfogar över satsas på Max IV, men pengar tas inte från andra fakulteter. Det är ingen som får det sämre till följd av projektet.

Christian Stråhlman, som läser masterprogrammet för synkrotronljusforskning och är studentrepresentant i universitetsstyrelsen, menar att satsningen på Max IV skall ses som något positivt för hela universitetet:

– Det kommer att sätta Lund på den internationella kartan. Med allt som kommer att uppstå runt omkring projektet kommer det att gynna alla, inte bara de som verkar inom det naturvetenskapliga området.

Han är heller inte främmande för att de andra fakulteterna vid universitetet även skulle kunna gynnas mer direkt av projektet.

– Jag hörde senast igår att projektet skulle komma att bli av relevans för de humanistiska ämnena, till exempel för sociologen, säger han.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Fyra kulturtips för helgen

Har du tillbringat alldeles för mycket tid med