LTH-studenter känner sig diskriminerade

- in Studentliv

Grabbig miljö. Skämt om minoriteter. Svårt att vara öppet homosexuell.

Sådana attityder finns på LTH, enligt en enkät genomförd av Teknologkårens jämställdhetsutskott. Nu upprättar kåren en plan för sitt likabehandlingsarbete.

– Miljön är precis som den beskrivs, säger ordförande Erik Iveroth.

Sex procent av de studenter som besvarat jämställdhetsutskottets enkät har någon gång känt sig diskriminerade på LTH.

I enkäten framkommer att studenter känner att ”miljön kan vara aningen grabbig, men man anpassar sig” och att det ”ibland skojas friskt med minoriteter”. Mindre än hälften av dem som besvarat enkäten tror att ”det är enkelt att vara öppet homosexuell på LTH”.

”Miljön är precis som den beskrivs”

Enkäten besvarades av drygt 400 studenter under förra året.

Enligt Jämställdhetsutskottet visar undersökningen att LTH inte är en helt jämlik utbildningsmiljö och att det behöver ske en förändring.

– Den miljö som råder är precis som den beskrivs där, men det är först på sista tiden man börjat bli medveten om att det är ett problem, säger Teknologkårens ordförande Erik Iveroth.

Vad ska kåren göra nu?

– Att vi i rapporten uppmärksammar problemen är första steget.

Med utgångspunkt i undersökningen planerar kåren att göra en intern likabehandlingsplan, och hoppas kunna öppna upp för en diskussion om att arbeta tillsammans med LTH.

– LTH kan man inte påverka så lätt. Vi påverkar vår egen organisation, så kanske LTH ändrar sina åsiktsdokument, menar Erik Iveroth.

Enskilt initiativ

Erik Iveroth påpekar att arbetet med undersökningen och likabehandlingsplanen är ideellt och drivs av personer med energin och lusten att jobba med det.

– Jag är glad att Jämställdhetsutskottet tagit på sig att göra det här. Om de ber om resurser så kan vi hjälpa dem med det, säger han.

Vad säger du om att mindre än hälften av studenterna tror att det är lätt att vara öppet homosexuell på LTH?

– Titta på vilken miljö som helst, det är samma problem – att man inte vågar gå ut med det, säger Erik Iveroth.