Prorektor vill ha mer flexibilitet

- in Nyheter, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Externrekryterade chefer skulle öka studenternas rättssäkerhet och förbättra utbildningen. Det tror Lus-ordföranden Christoffer Ivarsson. Nu öppnar prorektor Eva Åkesson för mer flexibla rekryteringsprocesser.

I dag utses ledare för fakulteter och institutioner, alltså dekaner och prefekter, av sina kollegor.  Det tycker Christoffer Ivarsson, ordförande för Lunds universitets studentkårer, Lus, är problematiskt.

– Att vara prefekt får inte ses som värnplikt, säger han i nya numret av Lundagård, som landar i stundernas brevlådor på lördagsmorgonen.

Kan försämra utbildningen

Att en prefekt går från att forska och undervisa på en institution till att leda verksamheten kan hota studenternas rättssäkerhet och påverka grundutbildningen negativt.

– Tänk dig att du har problem med en föreläsare och vill ta upp det med prefekten på din institution. Prefekten hamnar i en märklig situation då denne ska kritisera kollegorna som valt henne, säger han.

I stället öppnar Lus-ordföranden för externrekrytering av ledare på ett sätt som mer liknar näringslivets manér.

”Optimalt är att kunna välja”

Eva Åkesson, prorektor med ansvar för utbildningen på grund- och avancerad nivå vid universitetet, håller med Ivarsson om att det kan finnas fördelar med externrekrytering.

– Det vore bra om vi rekryterade chefer både inom universitetet och utifrån. Det skulle öka chanserna att få rätt person på rätt plats, säger hon.

Samtidigt menar hon att frågan är komplicerad.

– Det är ingen enkel sak. Dessutom måste man ju jobba med studentinflytande och ta studenternas frågor på allvar oavsett om man kommer inifrån eller är externt rekryterad.

En fördel med internrekryteringen är att universitetet får chefer som är väl förtrogna med verksamheten.

– De som kommer från universitetet har naturligtvis större kunskap än andra. Men jag tror att det optimala vore ett system där vi kan välja, säger Eva Åkesson.