”Det kan vara svårt att nå igenom bruset i Lund”

- in Studentliv

I februari arrangerades den tredje Normaldagen. Evenemanget riktar sig till Lunds alla studenter och syftar till att visa hur universitetet kan bli bättre på att välkomna alla.

Men bara runt 50 personer besökte arrangemangen, och till paneldebatten kom endast 15 åhörare.

Årets Normaldag, som denna gång varade en hel vecka, hölls den 14-18 februari. Årets tema var ”Ett annat universitet är möjligt”.

Projektledaren Maria Chowdhury, studentombud på Lunds universitets studentkårer, är nöjd med hur Normalveckan i sin helhet mottogs av studenterna.

I snitt kom ungefär 50 personer till arrangemangen under veckan: bio, stand up och fest i AF-borgen. Det var ungefär vad arrangörerna räknat med.

Problem med marknadsföringen

Maria Chowdhury menar att det låga intresset för debatten till stor del berodde på ett marknadsföringsproblem och att arrangörerna hade svårt att nå ut utanför ”de inre leden”.

Hur skulle man kunna öka intresset?

– Vi tror att man kan göra på två sätt, säger Maria Chowdhury. Antingen skala av debatten och göra den till ett rakt igenom festligt arrangemang, eller också göra den abnormt provokativ för att fixa dit folk som står på ”båda sidor”.

”Universitetet på inget sätt fulländat”

Att så få kom till debatten kan visa på hur eftersatt det kan vara med kunskap och engagemang kring dessa spörsmål, tror Maria Chowdhury.

Hon menar att jämlikhetsfrågan är oerhört infekterad och engagerande samtidigt som den har låg status i många sammanhang.

– Lunds universitet på inget sätt är fulländat när det kommer till dessa frågor, säger hon.

Ska försöka synas mer

I budgeten för studentombudet avsätts 65 000 kronor till Normaldagen. Ett centralt syfte för arrangemanget är att synliggöra maktstrukturer och normalitet vid universitetet. Normaldagen vänder sig till samtliga studenter i Lund.

Med tanke på att evenemanget riktar sig till alla studenter, är det en låg ambitionsnivå att vara nöjd med 50 personer?

– Nej, det tycker jag inte, säger Maria Chowdhury. Det var tråkigt att så få kom till debatten men för de övriga punkterna tycker jag att det är ganska realistiskt. Det är mycket som händer i Lunds studentvärld och det kan vara svårt att nå igenom bruset.

Kommer ni göra någonting annorlunda nästa år för att locka fler studenter?

– Det är för tidigt att säga, menar Maria Chowdhury. Men vi ska försöka bli synligare och finnas på fler platser.

Synliggöra sociala koder

Enligt Maria Chowdhury präglas studentlivet liksom universitetet i stort av väldigt många traditioner och sociala koder som är svåra att dels synliggöra, dels förändra.

– Normaldagsveckan är bara är en början till att visa på hur ett annat universitet är möjligt, säger hon, och fortsätter:

– Vi kan skapa ett klimat som inte bara välkomnar utan även inkluderar fler än den delvis traditionella och homogena studentgrupp som syns på universitet.