Utländska studenter kan få stanna längre i Sverige

2009 studerade 40 000 internationella studenter i Sverige. Bara knappt 500 av dem stannade kvar efter examen. Det vill en statlig kommitté ändra på.

Kommittén, som presenteras inom kort, kommer att leverera flera förslag på hur de svenska migrationsreglerna kan förändras.

Det huvudsakliga motivet till att göra det lättare för utländska studenter att stanna efter examen är att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden.

En trolig orsak till att få stannar kvar är att det tillfälliga uppehållstillståndet går ut kort efter examen, enligt kommitténs ordförande Mikaela Valtersson (MP).

– Vi föreslår att man ska kunna få stanna ett halvår för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, säger hon till Ekot i Sveriges radio.

Utredningen har varit igång sedan 2009 och består av ledamöter från samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna.