Sabuni skeptisk till avskrivna studielån

Långtidsutredningen vill att studenter som blir klara snabbt ska få sina studielån strykta. Men biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP) är skeptisk.

– Jag tror inte att problemet med genomströmningen går att lösa så lätt, säger hon.

Jämfört med studenter från andra länder är svenskar gamla när studierna avslutas. Det tycker tjänstemännen bakom Långtidsutredningen är problematiskt. För att öka genomströmningen föreslår utredningen bland annat att personer som tar kandidatexamen innan 23 års-ålder ska premieras med  avskrivna studielån.

”Verkligheten är inte så enkel”

Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP) är överens med utredarna om att de nyutexaminerades höga medelålder är bekymmersam.

– Det är naturligtvis bra om så många som möjligt kommer ut i arbete så fort som möjligt. Inte minst med tanke på hur demografin ser ut, under de kommande åren kommer vi få många pensionsavgångar, säger hon.

Sabuni är dock tveksam till förslaget med strykta studielån.

– Jag tror inte att verkligheten är så enkel som den beskrivs i Långtidsutredningen. Studenter är inte någon homogen grupp, långtifrån alla tar studielån, säger hon.

Öppnar för förändringar i studiestödet

Enligt ministern är orsakerna bakom den låga genomströmningen komplexa, och de åtgärder som vidtas måste vara väl underbyggda.

– Man kan till exempel tänka sig att förändringar i studiemedelssystemet som helhet kan öka genomströmningen.

Hur skulle de förändringarna kunna se ut?

– Det kan jag inte svara på i nuläget. Innan det kan bli aktuellt måste vi utreda hur vi ska göra för att uppnå de effekter vi vill.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Stora utmaningar väntar Pedagogiskt stöd

Antalet studenter med neuropsykiatriska diagnoser ökade med 22