Studenter vill sprida mediciner till behövande

- in Nyheter

Den världsomspännande organisationen UAEM har nu tack vare ett gäng engagerade läkarstudenter kommit till Sverige och Lund.

Målet är att sänka priserna på mediciner i fattiga länder och därmed undvika att miljontals dör i onödan.

För Lundagård berättar en av initiativtagarna, Jacob Sandberg, om idén som ingen förlorar på och svårigheterna kring svensk patentlagstiftning.

Organisationen UAEM – Universities Allied for Essential Medicines – startades 2001 i USA där studenter tillsammans med Läkare utan gränser började sätta press på universitetet Yale för att åstadkomma en prissänkning på aids-medicinen Stavudine i de fattigaste länderna.

Yale meddelade kort därefter, tillsammans med ett läkemedelsbolag, att man skulle tillåta så kallad generisk produktion, alltså tillverkning av billigare kopior, i de mest behövande länderna. Samarbetet blev en succé och priset på Stavudine sänktes med hela 96 procent, vilket gjorde att fler fattiga kunde få medicin i mycket högre utsträckning än tidigare.

Positiv respons i Sverige

Sedan dess har UAEM expanderat och samarbetar i dag med universitet över hela världen. Förenklat går samarbetet ut på att universitet tillåter att läkemedel som deras forskare utvecklat tillverkas och säljs till ett billigare pris i u-länder.

I november 2010 bildade en grupp läkarstudenter från Lunds universitet ett svenskt UAEM och har nu även fått filialer i Uppsala och Stockholm. En av grundarna är 24-årige Lundastudenten Jacob Sandberg. Han berättar att deras arbete är precis i startgroparna och att de nu undersöker intresset hos svenska universitet och forskare.

– Vi har börjat kontakta universitet runtom i Sverige och hittills har vi fått positiv respons. Men vi behöver fortfarande ta reda på exakt hur vi kan gå tillväga, säger han.

Snåriga patentlagar

I Sverige ser patentlagarna annorlunda ut jämfört med i de flesta andra länder. I USA och övriga världen är det oftast universiteten som äger patenten, men i Sverige äger varje enskild forskare sitt eget patent. Detta gör UAEM:s arbete svårare, då det inte räcker att, som i övriga länder där UAEM finns, sluta avtal med universiteten.

– Efter lite efterforskningar har jag insett att Sveriges patentlagstiftning är nästintill unik, säger Jacob Sandberg.

I grannlandet Norge har UAEM nått stora framgångar, men även där är det universiteten som äger patenten. Jacob Sandberg medger att det är svårare att bedriva den här typen av arbete i Sverige, men är ändå optimistisk:

– Det gäller bara att hitta ett sätt att anpassa UAEM:s koncept till Sverige och de flesta borde vara positivt inställda till vårt arbete. Det är trots allt ingen som förlorar på att göra mediciner mer lättillgängliga och priset är gundläggande för att uppnå just detta.