Handfull Lundastudenter kvar i katastrofens Japan

I förra veckan uppmanade universitet alla Lundastudenter i Japan att återvända hem. Trots det har några valt att stanna.

– Vi är beredda att hjälpa till om någon ändrar sig, säger Gunilla Carlecrantz, avdelningschef på universitetets internationella sekretariat.

Omkring 20 Lundastudenter fanns i Japan när den förödande jordbävningen inträffade den 11 mars. Universitetet kunde snabbt konstatera att alla var välbehållna.

Handfull studenter kvar

På grund av risken för att utsättas för radioaktiv strålning från kärnkraftverket Fukushima beslöt universitetet i förra veckan, i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten, att uppmana alla att åka hem.

De flesta har hörsammat uppmaningen, men inte alla.

– Det är fortfarande en handfull studenter kvar i Japan som inte vill åka hem, säger Gunilla Carlecrantz, vikarierande avdelningschef för universitetets internationella sekretariat.

”Beredda att hjälpa till”

Studenterna befinner sig på olika ställen i det katastrofdrabbade landet, enligt Gunilla Carlecrantz.

– Vi kan inte tvinga någon att lämna landet. Det är i slutändan studenternas eget val. Men vi håller daglig kontakt med dem och är beredda att hjälpa till om de skulle ändra sig.

Hur är stämningen bland dem som är kvar?

– Det är Studentmobilitetsgruppen som sköter den direkta kontakten, men eftersom de valt att stanna är får man väl utgå från att de inte är så oroliga, säger Gunilla Carlecrantz.

På grund av katastrofen har universitetet också beslutat att tills vidare skjuta upp alla utbytesresor till Japan.