”Utbildningen ska vara öppen för alla – oavsett plånbok”

- in Studentliv

Om utbildningen ska vara öppen för alla måste kurslitteraturen bli gratis. Det anser Valdemar Ledin på nätverket Studenter för fri kurslitteratur. Han menar att högre studier bara är tillgängliga för dem som har pengar. Sedan deras sida stängdes i förra veckan har stödet för nätverket ökat.

I förra veckan berättade Lundagård om sajten Fri kurslitteratur. Sidan, där studenter kan ladda ner kurslitteratur gratis, stängdes efter påtryckningar från Sveriges läromedelsförfattares förbund. De anser att de bryter mot upphovsrättslagen. Kort därefter lanserades dock en ny sida på en ny plats.

”Höj studiemedlen och låt kurslitteraturen vara gratis”

Det är nätverket Studenter för fri kurslitteratur som ligger bakom hemsidan. Nätverkets talesperson, som kallar sig Valdemar Ledin, vill inte ställa upp på telefonintervju. Men i ett mejl till Lundagård skriver han att han anser att högre studier bara är tillgängliga för dem som har pengar.

Höjda studiemedel och gratis kurslitteratur är lösningen på problemet, menar han.

Jämfört med många andra länder är det billigt att bedriva studier i Sverige. Kan man verkligen kräva att det ska vara totalt kostnadsfritt?

”Enligt undersökningar gjorda av Sveriges förenade studentkårer lever svenska studenter på ett studiemedel under existensminimum och går back varje månad. Dessutom skuldsätter vi oss för livet. Vi anser att problemet ligger på politisk nivå; som det ser ut nu är högre studier inte öppna för alla utan bara för de som har råd. Vi anser att om vi ska kunna hävda att vi har högre utbildning öppen för alla, oavsett plånbok, så måste studiebidraget höjas väsentligt och kurslitteraturen vara gratis.”

Men ska man verkligen använda någons verk utan att betala, eller kan det finnas någon annan lösning?

”Varför inte betala författarna för att på arbetstid skriva kurslitteratur? Detta görs ju redan i ganska stor omfattning då avhandlingar ofta används som kurslitteratur.

”Nya vägar för att få vardagen att gå ihop”

Enligt Valdemar Ledin går denna utveckling inte att stoppa. Han skriver:

”Det handlar egentligen inte om hur långt några enskilda studenter är beredda att gå. Så länge kurslitteraturen är så dyr och studiemedlet så lågt så kommer studenter att söka nya vägar att få vardagen att gå ihop. Scanning av kurslitteratur och andra kollektiva metoder till det bara ökar och är inget som går att stoppa genom att stänga ner någon hemsida eller straffa någon enskild student.”

Hur har stödet påverkat er verksamhet, och hur hoppas ni att det kommer påverka den i fortsättningen?

”Vi har fått nya anhängare, fler studenter har skickat in inscannat material och vår nya sida har slagit rekord i antal besökare. Det ökade stödet visar ju såklart det vi redan visste, en majoritet av Sveriges studenter har inte råd att köpa alla kurslitteratur som krävs under deras utbildning, och scanning av kurslitteratur är något som bara växer och växer.”

Fruktar utarmad marknad

Representanter för författarnas intresseorganisationer är av en annan åsikt. På Lundagard.se underströk de i förra veckan vikten av att upphovsrättslagen följs. Dessutom vill de värna om författarnas rättigheter. Nerladdningarna anser de hota kurslitteraturens kvalitet och utarma marknaden.

Något som försämrar möjligheterna för studenter att själva skriva kurslitteratur i framtiden, och till prishöjningar på böckerna.