Säkerhetsåtgärder på universitetet

- in Nyheter
@Axel Jönsson

Universitetet vill förbättra både studenternas och personalens säkerhet.
De senaste fyra åren har universitetet infört id-kort och incidentrapporter. Även utökad kamerabevakning är planerad.

LU-kortet

Ett identitetskort för alla medarbetare på universitetet håller på att införas. Sedan oktober 2010 har studenter och personal uppmanats att bli fotograferade och få ett id-kort för behörighet till universitetet.

– LU-kortet ska ha full funktionalitet vid årsskiftet 2011-2012. Det är ett gigantiskt system där flera olika låssystem ska bli kompatibla, men som det ser ut just nu kommer vi att bli klara i tid, säger Per Gustafson, säkerhetschef på universitetet.

PasserkortSyftet med LU-kortet är att medarbetare på universitetet ska ha större rörlighet. Med kortet ska du kunna komma in i de studierum och lokaler som tillhör din utbildning. Är du inte behörig ska du inte kunna komma in i lokalerna. Detta innebär även att studenter kommer att bli hänvisade till den egna institutionens läsplatser.

Kortet ska även kunna fungera som lånekort på universitetets samtliga bibliotek. LU-kortet startade som ett pilotprojekt på LTH år 2005.

Övervakningskameror

I höstas ville Universitetsbiblioteket utöka antalet övervakningskameror. Anledningen var bland annat det ökade antalet stölder. Eftersom biblioteket är en mer offentlig plats än många av universitetets övriga lokaler fick biblioteket ansöka om ytterligare övervakningskameror till Länsrätten.

Universitetet har sedan flera år haft övervakningskameror i sina övriga lokaler.

Incidentrapporter

Antalet incidentrapporter har ökat stadigt de senaste fyra åren. Sedan systemet med incidentrapporter infördes år 2008 har universitetet hittills fått in 247 incidentrapporter. Ifall någon student eller personal på universitetet upptäcker en incident ska detta rapporteras till en säkerhetshandläggare.

Några av de vanligaste incidenterna är stölder, inbrott och obehöriga personer i universitetets lokaler.

– Rapportantalet står i proportion till hur duktig man är på att rapportera. Vi vet idag att antalet incidentrapporter bara är toppen på ett isberg, säger Per Gustafson, säkerhetschef på universitetet.

Efter att en incidentrapport kommit till säkerhetshandläggaren går de igenom den och kontaktar uppgifts-

lämnaren. Beroende på incident kan rapporten lämnas vidare till polisen eller användas av universitetet för att kartlägga var och hur brott begåtts samt notera ifall det finns några misstänkta. Hittills i år har 20 incidentrapporter lämnats in.