Prefekten: Vill absolut inte bli associerade med troende

- in Nyheter

På torsdagen höll den kontroversiella professorn Gerald Pollack en gästföreläsning i Lund. I samband med föreläsningen ifrågasatte prefekten vid kemiska institutionen, Olov Sterner, troende forskares rätt att föreläsa vid universitetet.

”Pollack är en ren charlatan, det han pysslar med är religion – inte vetenskap. Pollack är en karismatisk försäljar/predikant typ och han har nog aldrig yttrat orden ’jag har fel’ i sitt liv” skriver en professor.

”Är detta något som FLÄK (Forskarskolan i Läkemedelsvetenskap) ska satsa på? Vi, FLÄK, och definitivt KILU (Kemiska institutionen vid Lunds universitet), vill absolut inte bli associerade med charlataner och religiöst troende”, svarar Olov Sterner, prefekt vid kemiska institutionen och professor i organisk kemi.

Viktigt värna vetenskapen

I en mejlkonversation som spridits till många anställda vid den naturvetenskapliga fakulteten kritiserar bland andra Olov Sterner beslutet att låta Gerald Pollack, amerikansk professor i bioteknik, hålla en föreläsning om sina kontroversiella teorier om vatten på torsdagen.

I diskussionen betonar Olov Sterner vikten av att värna den vetenskapliga integriteten:

”Vi får inte låta något annat än de vetenskapliga regler som reglerar all forskning i naturvetenskap och teknik påverka våra aktiviteter.”

Sterner skriver vidare bland annat att:

“Inga ovetenskapliga idéer eller teorier får ges utrymme vid våra fakulteter. Detta anser jag, som prefekt för den Kemiska institutionenen vid Lunds universitet, ska gälla, helt oberoende av vad vår centrala ledning anser.”

”Ska akta sig för att kritisera”

Men alla i mejlkonversationen är inte lika kritiska till föreläsningen. En av dem som i stället riktar udden mot dem som avfärdar Pollack är Jan Kvassman, gästforskare vid Centrum för biokemi och strukturell biologi.

– Jag är inte alls insatt i Pollacks forskning, men jag tycker att man ska akta sig för att öppet kritisera andra utan att kunna motivera det ordentligt – speciellt om man sitter på en hög ämbetspost, säger han till Lundagård.

I efterhand ångrar Olov Sterner sitt uttalande.

– Charlataner ska inte ha med vetenskap att göra, men jag är absolut inte emot troende forskare. Så länge man inte blandar ihop religion och forskning är det inga problem, därför ber jag gärna om ursäkt för det jag skrev.

”Alla kan vara bra eller dåliga forskare”

Elisabeth Gerle är professor i etik vid Uppsala universitet och författare till boken ”Farlig förenkling” där hon bland annat resonerar om religion och begreppet sanning.

Hon tror inte att naturvetenskapliga forskare generellt har något emot religion, men hon menar samtidigt att misstänksamhet mot religion är ett övergripande problem i samhället.

– Tyvärr är det en allmän uppfattning att de religiösa bara kan stå för något subjektivt, säger hon, och forsätter:

– Här och var inom det akademiska stöter man på folk som är tveksamt inställda till att forskning och religion kan gå ihop. Tyvärr är det en allmän uppfattning att de religiösa bara kan stå för något subjektivt medan ateister är objektiva. Detta baseras på gamla värderingar och jag tror att alla, oavsett trosuppfattning, kan vara bra eller dåliga forskare.