"Det är svårt att nå alla"

- in Debatt
@Lundagård

Deltagandet i årets val var relativt stort, men mer kan göras för att öka kårens legitimitet. Ytterst hänger mycket på aktiva medlemmar som kan sprida information, skriver Humanistiska och teologiska studentkårens ordförande Hanna Gunnarsson i en replik.

Representanter från Gröna Studenter har i Lundagård ifrågasatt kårvalens legitimitet och kårernas informationsarbete, och menar att information om kårvalen inte når ut till alla studenter.

I skrivandets stund har rösterna från årets val i Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS, precis räknats färdigt. Valdeltagandet uppgick till 8,2 procent, en ökning från förra årets 3 procent.

Vi är dock långt ifrån de siffror som Juridiska föreningen och Medicinska föreningen når, vilket vi tycker är tråkigt, men jag tror att det har sina förklaringar.

HTS är en kår som verkar inom området för Humaniora och teologi. Våra studenter är uppdelade på sex institutioner, varav kulturvetenskaper är en, och har föreläsningar på en stor mängd olika platser i Lund.

Vi har därför en stor utmaning i att nå alla studenter med information om kårens arbete, något som vi jobbar med ständigt.

Det här året valde vi att göra affischer tillsammans med Samhällsvetarkåren, för att kunna nå ut till fler platser (många av våra studenter sitter säkert på läsplatser i samhällsvetarnas lokaler och pluggar, eller har föreläsningar på Eden).

Inför årets kårval har vi även aktivt använt kårens Facebooksida och skickat ut mejl till alla medlemmar.

Alla de medlemmar i HTS som har angett e-postadress vid inskrivning, nåddes därför av information om att det var kårval.

Vi funderar hela tiden på hur vi ska utveckla vår verksamhet, både organisatoriskt och innehållsmässigt.

Det finns många olika sätt att ge kårens innehåll legitimitet, förutom att hålla kårval, som exempelvis årsmöten/terminsmöten eller att ha ett mandatbaserat representativt högsta beslutande organ (som väljs av mindre grupper, som exempelvis studentråd).

Båda dessa modeller används av studentkårer i Lund, och är intressanta för oss att studera närmare. Ett framgångsrikt allmänt kårval kräver att kandidaterna driver egna kampanjer för att berätta för väljarna vilka de är och vad de vill göra, vilket tyvärr sällan händer i kårvalen.

Vi beklagar att skribenterna inte har nåtts av informationen om att det är kårval och att det inte har synts på kulturvetenskapliga institutionen, och lovar att vi ska bli ännu bättre till nästa år.

HTS vill gärna ha fler aktiva medlemmar, gärna i studentråden på institutionerna, som kan hjälpa till med både utbildningsbevakning och informationsspridning!

Hanna Gunnarsson

Kårordförande HTS

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Quiz: Vilken student är du?

Det är lördag kväll, vad hittar du och