”Någonting är fel, men vi vet inte vad”

- in Nyheter

Lunds universitetet ska bli en globala samlingspunkt för samhällsvetenskaplig forskning om hur vi ska komma tillrätta med klimatförändringarna. En av talarna vid invigningen av det nya centret var Joyeeta Gupta. För Lundagårds Catrin Jakobsson berättade hon om sin forskning och sin syn på miljöproblemen.

”Jag vill veta varför det är så svårt att tillämpa de politiska modellerna som används globalt för att motverka miljöproblem till en mindre, mer regional skala. Det är någonting som händer när vi översätter metoderna till enskilda länder eller områden som gör att de inte fungerar i praktiken. Någonting är fel, men vi vet inte vad.

Jag kommer ursprungligen från Indien, så utvecklingsländernas perspektiv på den globala uppvärmningen ligger mig nära hjärtat. Och inom miljörörelsen har jag ofta framfört just dessa. Jag har tidigare jobbat inom miljövårdspolitik och juridik och ägnat mig mycket åt vattenproblematik, men nu har jag gått över till att forska i stället.

I ett land som Indien, där befolkningen ständigt ökar och därmed även förbrukningen av naturresurser och andra produkter, kommer det att bli stora problem i framtiden om vi inte kommer fram till hur vi ska gå till väga för att utvecklingen ska bli hållbar.

I Indien sker allting dessutom på en sådan enorm skala. Det är ett väldigt stort land med ständigt skiftande dimensioner. Bara en sådan sak som att sätta ut stadsgränser för till exempel New Delhi är mycket svårt, eftersom staden hela tiden växer när tusentals människor flyttar dit från landsbygden.

Ofta ser vi på klimatförändringarna och andra frågor som endast ett miljöproblem, men i verkligheten är det till stor del ett utvecklingsproblem. Allting hänger ihop. Och det är ofta svårt att veta hur.

Men snart åker fyra av mina studenter ut i världen (som en del i sitt examensarbete) för att se hur miljöarbetet ser ut i olika länder och hur de storskaliga miljövårdsprinciperna tillämpas på mer lokal nivå. Med hjälp av dessa kan vi kanske förstå sammanhangen bättre och komma närmare en modell för hur vi ska länka de olika miljövårdsprinciperna på ett effektivt sätt.”