Kårerna: Rektorn glömmer bort grundutbildningen

Forskning och innovation är på modet. Men universitetsledningen visar alldeles för litet intresse för grundutbildningen. Det sa Lus-ordföranden Christoffer Ivarsson på söndagens rektorsuppvaktning.

Lund var ganska sömnigt på söndagsmiddagen när det var dags för Lunds universitets studentkårer, Lus, att genomföra den traditionsenliga rektorsuppvaktningen.

”Viktig markering att hålla tal på engelska”

Det blev, som brukligt är, både en hel del kängor men också några fång rosor när studenternas dom över hur universitetsledningen skött sig under året föll. Men årets tal bjöd också på två stora nyheter: Första delen av det hölls på engelska, och båda Lus två presidialer talade.

– Förra året höll dåvarande vice ordföranden Elisabeth Gehrke vårtalet på Siste april på engelska, det vill vi fortsätta med. På så vis kan även utländska studenter ta del av det vi har att säga. Men det också en viktig markering gentemot makthavarna att vi tycker universitetets internationalisering är viktig, säger Christoffer Ivarsson.

Att även vice ordföranden Henrik Jonsson talade är en naturlig följd av Lus struktur, enligt Ivarsson.

– Precis som universitetet har vi ett delat ledarskap, och det är rimligt att vi både talar.

Kritiserade forskningsfokus

Christoffer Ivarsson, some inledde uppvaktningen, var skarpt kritisk mot den dominerande ställning som forskningen och innovationen fått vid universitetet.

– Lunds profile as a research university weighs heavy, and despite flowery language that suggests otherwise we know that the education always comes second to research, and sometimes third when innovation becomes the focus as well, sa han.

Ivarsson berättade också om sin rädsla för vad de annalkande studieavgifterna kommer att leda till.

– Education is no longer a right for all – and how long will it take before we all grow tired of fighting and find it acceptable that everyone should pay for their education with tuition fees, sa Christoffer Ivarsson, och fortsatte med en begäran om ett löfte:

– We would warn you to loose sight, when working to do the best of a bad situation and still try to bring international students here – to never start to look upon students as costumers whom you can profit from. We ask for your solemn vow that that day will never come as long as you steer this university.

”Visioner hjälper inte i höst”

Lus vice ordförande Henrik Jonsson fortsatte uppvaktningen med att, på svenska, prata om jämställdhet, studenternas arbetssituation, de avskaffade utbildningsbidragen och den ständiga bostadsbristen.

– Vi vet att universitetet har en vision om att ha en de facto-bostadsgaranti om några år, vilken vi tror att man kan komma att uppfylla. Det kommer dock inte att avhjälpa de studenter som anländer till en fortfarande påfallande bostadsbrist i höst, sa han.

Erbjuder hjälp för att undvika upprepning av ”slavauktionen”

I sitt svar till studenterna betonade rektor Per Eriksson och prorektor Eva Åkesson att studenterna är universitetets framtid.

Mot bakgrund av ”slavauktionen” på Hallands nation påtalade rektorerna också vikten av att alla känner sig välkomna på universitetet och i Studentlunds verksamhet.

– Därför är det ytterst trist med händelsen på Hallands nation för en tid sedan då några studenter iscensatte en slavauktion. Självfallet har nationsledning, kårledning och universitetsledningen tagit starkt avstånd från detta. Från universitetsledningen, med all respekt för ert egenansvar, är vi beredda att stötta er i arbetet för att undvika att något liknande ska ske i framtiden.

”Universitetsledningen är en viktig maktfaktor”

Lus-ordföranden Christoffer Ivarsson gav rektorernas svar godkänt.

– Det de sa var bra, sedan kan man ju alltid önska sig mer. Men det slog fast att de skulle kämpa mot att vi får studieavgifter för alla, och det är oerhört betydelsefullt. Universitetsledningen är en viktig maktfaktor som ofta har dialog med utbildningsdepartementet, säger han.