"Det är ovärdigt"

- in Studentliv
@Gustaf Eriksson

Till skillnad från AF Bostäder tycker närpolischefen Jörgen Nilsson  att kommunikationen med arrangörerna inför lördagens brännbollsfest varit god. Men med nedskräpningen är det en annan sak.

– Det drar skam över Lund, säger han.

AF Bostäder beskriver kommunikationen med arrangörerna av brännbollsturneringen på Parentesen som nästintill obefintlig.

Men Jörgen Nilsson, närpolischef i Lund, tycker att samtalen har gått bra.

– Kommunikationen har varit bättre i år än tidigare, säger han.

Mer fokus på säkerhet

På lördagen spelas final och jumbofinal på Parentesen. På kvällen avslutas turneringen med en jättelik gårdsfest.

Polisen gjorde tidigt klart för arrangörerna att arrangemanget krävde tillstånd.

– Vi har fått in ett säkerhets- och ordningstänkande, och det är positivt. Nu kommer det till exempel att finnas bajamajor på plats, säger Jörgen Nilsson.

”Drar skam över Lund”

Traditionen att kasta skräp från balkongerna på de två bottenlag som kämpar för att inte komma sist beskriver dock Jörgen Nilsson som ovärdig.

– Att studenter beter sig på det sättet, det är ovärdigt och det drar skam över Lund. Men det har egentligen inte med tillståndet att göra, men beroende på hur det går kan det bryta mot ordningslagen, säger han.

Läs mer och se bilder från lördagens brännbollsfest på söndag här på Lundagard.se