Har din cykel blivit märkt?

- in Studentliv

Rensningen av övergivna cyklar på AF Bostäders bostadsområden är i full gång. Har du fått ett vitt klistermärke på cykeln måste du avlägsna det snabbt – efter två veckor forslas cykeln bort.

Under maj månad har AF Bostäder, AFB, påbörjat den stora vårstädningen av cykelparkeringarna som ligger i anslutning till siftelsens bostadsområden.

En vit klisterlapp fästs på cyklarna, varefter ägaren har två veckor på sig att markera att cykeln används genom att ta bort klisterlappen.

”Många cyklar blir kvarlämnade”

Alla cyklar som efter tvåveckorsperioden fortfarande har den vita markeringen kvar transporteras iväg.

– Våra boende flyttar mycket och många cyklar blir kvarlämnade, vilket gör att det tillslut blir överfullt. Vi vill kunna hålla ordning och ge våra nya hyresgäster plats att parkera sin cykel, säger Rose-Marie Stolpe, ansvarig för boutvecklingen på AFB.

Två månader innan cyklarna säljs

Risken studenter som till exempel gör en utbytestermin eller är bortresta skulle bli av med sin cykel är obefintlig så länge den inte övergett den, menar hon.

– Det händer i princip aldrig att någon blir av med sin cykel. Efter två veckor, när cyklarna förts bort, lagras de i två månader innan de säljs vidare. Vid de få tillfällen då någon glömt att ta bort klisterlappen har personen alltid kunnat få tillbaka sin cykel i efterhand genom att kontakta oss.