"Rektorn frikänner studenterna från ansvar"

- in Debatt
@Lundagård

När rektorn Per Eriksson säger att studenterna som iscensatte slavhandeln inte hade rasistiska avsikter för han deras talan och befriar dem från ansvar. Detta trots att han visste att en anmälan var på väg. Det är inte acceptabelt, skriver studenterna Mariam Carlsson Kanyama, Sonny Gondwe och Isac Mekonen.

Vi har anmält de studenter på universitetet som utförde en fingerad slavauktion, där tre  vita studenter målade sin hudfärg svart och hölls i kedjor av en vit fingerad ”slavhandlare”.

De ”såldes” genom ”budgivning” till andra studenter. En av de fingerade slavarna refererade till sig själv och indirekt till svarta människor med orden ”I am a nigger”.

Sjutton dagar har gått utan att universitetet börjat pröva anmälan.

Vi hoppas att vår anmälan prövas sakligt och opartiskt av kompetenta personer, vilket bland annat stadgas i 1 kap. 9 § regeringsformen.

Vi har i vår anmälan av slavauktionen anfört, med stöd av åtskilliga rättsliga grunder, att Lunds universitet är behörigt att utföra en disciplinär utredning av de som utförde spektaklet.

Vi har anfört att spektaklet kränkte svarta studenter och arbetstagare, att kränkningen skedde i syfte att roa de som underhålls av sådana kränkningar och att de som genomförde spektaklet hade uppenbara avsikter att kränka eller i vart fall varit likgiltiga inför att handlandet har en sådan effekt.

Trots detta har rektor Per Eriksson och två av universitetets jurister uttalat i tidningar att universitetet inte ens är behörigt att pröva en anmälan av slavauktionen. Ändå har de informerats om att en anmälan skulle inlämnas inom kort.

Rektor Per Eriksson kommenterade inte att trakasseri kan utgör en disciplinförseelse. Vi menar att studenterna måste ha insett att slavauktionen skulle komma till svarta studenters och arbetstagares kännedom och därmed få oss att känna oss trakasserade.

Dessutom bedömde rektorn, utan att ha inlett en prövning eller att ha hört de slavspelande studenterna, att de inte hade rasistiska avsikter. Rektorn för därmed de slavspelande studenternas talan.

Han blir deras försvarare gentemot oss som anmälare. Han frikänner dem summariskt från allt ansvar, men en vit person som beskriver svarta människor med ordet ”Nigger” har uppenbara avsikter att kränka svarta.

Det är därför vi anser att de anmälda juristernas och rektorns uttalanden och bedömningar varit osakliga och partiska.

Lunds universitet har vid tidigare incidenter behandlat ärenden sakligt och opartiskt. Vi begär bara att få samma behandling av vårt ärende.

Mariam Carlsson Kanyama

Sonny Gondwe

Isac Mekonen