Studenter kräver oberoende utredning av jävsanmälan

Prorektor Eva Åkesson är jävig. Det är också universitetets jurister. Därför måste universitetsstyrelsen eller någon utomstående handha jävsanmälan av rektor Per Eriksson. Det kräver tre studenter.

I mitten av maj anmälde två studenter rektor Per Eriksson för jäv sedan han uttalat sig om den anmälan som studenterna tidigare lämnat in av de fyra personer som iscensatte ”slavauktionen” på Hallands nation i april.

Eftersom även chefsjurist Susanne Kristensson och juristen Johanna Alhem kommenterat anmälan menar studenterna att de inte heller kan tillåtas handlägga ärendet.

Anmälarna krävde att prorektor Eva Åkesson förklarar rektorn och juristerna jäviga.

Begär oberoende granskning

Nu har dock studenterna skickat in en ny anmälan där de hävdar att Eva Åkesson är jävig. De anser inte heller att den jurist som nu handhar ärendet kan betraktas som oavhängig.

Anmälarna begär nu en helt oberoende granskning av jävsanmälan:

”Vi yrkar att jävsanmälan ska handläggas av någon som inte är underlydande tjänsteman för rektor Per Eriksson, varför Lunds universitet i första hand bör låta någon utomstående handlägga jävsanmälan, eller i andra hand bör låta universitetsstyrelsen handlägga jävsanmälan”.

”Ska hanteras skyndsamt”

I anmälan tar studenterna upp den oberoende utredning som tillsattes efter uppgifterna om att Per Eriksson blev rektor med hjälp av vilseledande meriter.

Anmälarna hänvisar också till universitets riktlinjer, som bland annat fastslår att:

”Försiktighet i jävssituationer kan inte anses vara något problem,

utan snarare något som bör eftersträvas.”

Till Lundagård sa prorektor Eva Åkesson i mitten av maj att anmälan skulle hanteras skyndsamt. Nu betonar anmälarna vikten av att så sker.

”Det har löpt 17 dagar utan att så skett och Lunds universitet vill eller kan inte informera oss om beräknade handläggningstiden,” skriver de.