Studentaktiva diplomeras

- in Studentliv
@Gustaf Eriksson

Insatserna från studenter som engagerar sig i kårer, nationer och föreningar är mycket betydelsefulla för studiemiljön i Lund. Det tycker universitetet som på tisdagen diplomerar studentaktiva.

På tisdagseftermiddagen får engagerade i Lunds kårer, nationer, Akademiska föreningen och de erkända studentföreningarna ta emot diplom ur rektor Per Erikssons hand.

Ceremonin genomförs för att universitet vill uppmärksamma de studentaktivas betydelsefulla insatser för Lund. På sin Facebook-sida skriver universitetet att de ”bidrar till en rikare studiemiljö vid Lunds universitet.”

Diplomeringen genomfördes första gången 2008 på initiativ av dåvarande rektor Göran Bexell.