Toppost tillsatt tillslut

- in Kår
@Jacob Hederos

Flexibilitet var ledordet när den tredje heltidaren i Lus valdes den 30 maj. Det tidigare generalsekreterarposten saknade dock titel och fyllda arbetsuppgifter, och föregicks av en kaotisk valprocess.

Måndagen den 30 maj blev det slutligen klart. Lunds universitets studentkårer, Lus, har efter två misslyckade valtillfällen fått sin tredje heltidare, Christian Lindgren. Valberedningsledamoten och teknologen tar nu plats vid Simon Wetterling och Emma Jungmark på Lus kansli.

Lång valprocess

Orsakerna till den långa valprocessen är flera. Den första kandidaten, Hans Cruse, drog tillbaka sin kandidatur vid det första valtinget. Under den efterföljande rekryteringsprocessen saknades en fast titel, och uppdraget fick marknadsföras som både generalsekreterare och kommunikationschef för att locka fler kandidater.

Intern kritik

Internt har uppdraget även dragits med skällsord som “bajsmacka” och ”slasktratt”, då arbetsuppgifterna ansågs ostimulerande.

Den sittande generalsekreteraren sjukskrev sig under stora delar av våren innan hon tillslut sa upp sig, bland annat på grund av otydlig arbetsuppgifter. Men efter en intensiv rekryteringskampanj, bland annat på facebook, kunde till slut tre kandidater valberedas på sittande ting.

Flera frågetecken

Det är nu sagt att uppdraget ska vara internt riktat mot den egna organisationen. Inga politiska uppgifter ska ingå. Men utöver detta så är uppdragsbeskrivningen tunn.

Nu försäkrar dock den tillträdande ordföranden i Lus, Simon Wetterling, att frågetecknen ska redas ut.

– Vi har planerat förändringen länge, men det var fortfarande vissa svårigheter som gjorde att mycket fick lösas i sista stund.

Men varför har det varit så svårt att rekrytera?

– Det beror på flera saker. Vi håller för tillfället på med en omfattande omorganisation av Lus kansli, och det har gjort att vi inte kunnat bestämma helt vad som generalsekreteraren ska göra. Men det är också så att detta ger möjligheter att utforma uppdraget som man vill, säger Simon Wetterling.

”Får bita i det sura äpplet

Även tillträdande Christian Lindgren känner sig trygg med arbetssituationen.

– Jag skulle nog säga att runt 50 procent av min tjänst är bestämd, resten ska vi diskutera framöver i Lus styrelse.

Litar du på att du får passande uppgifter?

– Ja absolut. Men så är det med alla poster, det är både lite roligt och lite tyngre uppgifter som man får ta. Men då får jag bita i det sura äpplet.

Hur kom det sig att du valde att söka uppdraget?

– Intresset har ökat under hela processen när jag suttit i valberedningen, och det känns lockande att ta över en post som jag själv får hjälpa till att utforma.

”Ingen överbelastning

Simon Wetterling förtydligar även att det rör sig om en övergångsperiod i arbetet, och försäkrar att arbetsbelastningen inte ska bli lika hög som för tidigare heltidare på den posten.

– Det finns en bestämd arbetsfördelning om vad generalsekreteraren ska göra. Om vi upptäcker att det finns utrymme framöver att utöka arbetsuppgifterna ska vi göra det, för det finns oändligt med uppgifter att ta tag i. Men detta ska göras sakta, så att det inte leder till överbelastning igen, säger Simon Wetterling.