Fifflet rullar vidare

- in Morrhoppan
@Morrhoppan

Vi hörde…

att kårmupparna i åratal tampats med EQ11. Men när det äntligen var dags för slutseminarium och diskussion om resultaten var de som bortflugna. På Tandem…

att det var ett stort kalas i staden häromsistens. Men särskilt lundabetonat var det inte. För på hemsidan skymtade inte bara utomsocknes artister, utan även Bantortget – i Stockholm…

att ett av Sveriges största studentmagasin har annonser så att det räcker och blir över. Men inte kan de stava till annonsavdelning för det…

att en gammal, gammal fifflare var så upptagen med att skoja om en incident, att han själv skapade lite av en incident…

att Smålands nation gärna vill främja öppenhet och tydlighet. Men frågan är vilket som är tydligast: mötets behörighet eller om mötet är behörigt?

Till sist: Obligatoriets avskaffande har inte bara urholkat studentorganisationernas ekonomi. Tydligen har även Café Athens muffins blivit hårt drabbade.