Lundafarmaceuter får vänta

- in Nyheter, Studentliv

Nya Apotekarutbildningen i Lund var redo för att ta emot de första studenterna. Men nu saknas finansiering och därför startas ingen utbildning till hösten 2012.

När regeringen presenterade sin budgetproposition i September såg det mörkt ut för Apotekarutbildningen. För att starta utbildningen behövdes 5 miljoner kronor tillföras, medel som inte prioriterats i budgetförslaget.

Efter flera års förberedelser av apotekarprogrammet är Göran Thomé i planeringsgruppen oroad över utfallet.

– Det är klart att vi är besvikna. Det finns en vilja att genomföra detta och en bra kompetens här. Flera studenter har hört av sig och varit intresserade. Men man måste också acceptera realiteten.

Trots att det står klart att utbildningen inte kommer att genomföras till hösten läggs inte planerna ner.

– Just nu vet vi ingenting alls om hur framtiden ser ut. Det kanske startar, eller inte alls. Men jag hoppas i alla fall att det startar till 2013. Man ska inte ge upp så lätt, säger Göran Thomé.