Slarva inte med våra slantar!

- in Debatt
@Lundagård

Gör som regeringen har avsett, och satsa extrapengarna på mer lärarledd tid för studenterna. Pengarna ska inte gå till att täcka kostnader i administrationen. Det menar studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen.

Den 7 oktober kommer universitetsstyrelsen att besluta om hur skattepengarna som tilldelats universitetet ska fördelas under 2012. I beslutet kommer det att finnas en mycket positiv nyhet. Förra året beslutade nämligen regeringen att skjuta till mer pengar till ämnen som idag har minst per student – humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och teologi. Vi i universitetsstyrelsen kommer alltså kunna ge mer pengar per student till de fakulteter som idag har minst lärarledd undervisning. Det är fantastiskt att regeringen lyckats ta ett sådant initiativ. Det är även föredömligt att regeringen särskilt har pekat på att det är lärarledd tid som ska satsas på. Kontakttimmarna mellan lärare och student har minskat och måste öka, det är det viktigaste! Lunds universitetet har fått ett ansvar och det är upp till bevis om vi klarar utmaningen.

Som studenternas representanter i universitetsstyrelsen vill vi göra allt vi kan för att pengarna ska komma studenterna till gagn. Det är enormt viktigt att universitetet ser till att dessa slantar nu direkt påverkar kontakten med din lärare. Universitet måste kunna visa för regeringen att skattebetalarnas pengar verkligen används till den kvalitet som krävts av både studentrörelsen och lärosätena annars kommer det inte bli fler kvalitetssatsningar. Den 7 oktober kommer vi därför att kräva att universitetet särskilt kontrollerar att kvalitetsslantarna kommer till nytta. Vi kommer att kräva att rektor under nästa år följer upp att den lärarledda tiden verkligen ökar och att pengarna verkligen används på det sätt som studenterna efterfrågat.

Det finns nämligen ett problem. Samtidigt som statens ersättning per student ökar så minskar antalet utbildningsplatser. Universitetet kommer att få betalt för färre studenter, men mer betalt per student. Det kommer att krävas hårt arbete och svåra beslut av fakultetsledningarna för att planera antagningen till sina kurser och program. Att platserna minskar i antal får inte bli en ursäkt för att inte satsa på kvaliteten. Pengarna är inte ett sätt att täcka kostnader för administration eller något annat, precis som regeringen tycker vi att dessa pengar skall anändas till att öka den lärarledda tiden.

Vi ska göra vad vi kan som era representanter i universitetsstyrelsen. Men också du som student kan och måste ställa krav. Du och din kår kan påverka genom att tjata på din fakultet, institution eller kurs för bättre kvalitet och mer kontakttid. Vi kan kräva granskning och uppföljning, men det är bara du som kan berätta om situationen blir bättre på din kurs och din institution. Vi vill visa för regering och riksdag att det lönar sig att satsa på kvalitet i utbildningen. Vi vill visa att Lunds universitet kan öka den lärarledda tiden. Kan vi inte det så kan vi alla glömma fortsatta kvalitetssatsningar.

Kristoffer Danielsson

Elisabeth Gehrke

Christian Stråhlman

Studentrepresentanter i universitetsstyrelsen