Halva ledningen borta

- in Nyheter, Studentliv

Lunds universitetsledning halveras inför nästa termin, när den tredje personen på kort tid nu meddelat sin avgång.

I toppen av Lunds universitet sitter de som drar upp riktlinjerna inom universitetets verksamhet. Men en efter en har under den senaste tiden meddelat att de ska lämna universitetsledningen, och nu återstår endast tre män inför nästa termin.

Vicerektor Ingalill Rahm Hallberg ska pensioneras. Prorektor Eva Åkesson tar högst troligen över Uppsalas rektorspost. Nu har även förvaltningschefen Marianne Granfelt meddelat sin avgång, för att i stället ta över posten som generalsektrerare på samarbetsorganet SUHF.

– Jag trivs jättebra i Lund, det är jättetrevligt och det har varit otroligt lärorikt under mina år. Men nu har något annat dykt upp och jag är otroligt lyckligt lottad som får den här möjligheten, säger Granfelt.

Men Emma Jungmark, vice-ordförande för Lus, studenternas företrädare mot universitetet centralt, är orolig över situationen.

– Tanken är ju att ledningen ska väljas på sex år så att det ska kunna skapas kontinuitet i verksamheten. Nu skakas allt i grunden när tre försvinner nästan samtidigt efter halva perioden, säger Emma Ljungmark.

För kollegan i universitetsledningen, rektor Per Eriksson, är det blandade känslor.

– Man får gratulera henne. Men från vår sida är det givetvis en stor förlust för universitetet, och det blir ju också en viss tempoförlust i arbetet.

Men någon kris anar inte Per Eriksson.

– Nej jag är inte orolig, man ska ha klart för sig att Lunds Universitet är väldigt attraktivt och vi kommer få in många intressanta sökande, säger Eriksson.

Nu är ni tre män kvar i ledningen, är det något ni kommer att hänsyn till under er rekryteringprocess?

– Vi har haft en central jämställdhet, där vi fortfarande strävar efter en jämn genusfördelnig och vi hoppas att vi kan nå dit igen. Men det får vi se, vi strävar efter det i alla fall.