Nationernas bostadsköer hålls hemliga för sökande

- in Bostad, Nationer
@Lundagård

Insynen i nationernas kösystem för bostäder är dålig. Över hälften berättar inte vilken plats i kön du har.

Några sträcker sig till ett ungefärligt avslöjande, men bara två av nationerna offentliggör en exakt köplats.

För att få tillgång till ett rum eller en lägenhet på en av Lunds 13 nationer måste du oftast ställa dig i kö. Men till skillnad från i traditionella bostadsköer som hos AFB och LKF har du sällan insyn. I hög utsträckning håller nationen det hemligt vilken köplats du har.

På Kristianstad nation är det bara förmännen som får se sin köplats. Husförman Mårten Berdenius förklaring är att nationen har relativt få bostäder och att man måste vara väldigt aktiv för att ha en chans.

Finns det en risk att folk misstänker fusk om bara förmän har insyn i kön och inga andra?

– Det är klart att det kan skapa misstankar, men vi har tagit till andra åtgärder för att hindra kompisinväljning. När en bostad tillsätts är det alltid tre ansvariga, ingen ska sitta själv och besluta.

Krischan har i dag inga planer på att öka insynen i kösystemet.

Hallands nation går inte heller ut med köplatser. Enligt husförman Henrik Georgson har det tekniska orsaker. Nationen har ett manuellt kösystem som man inte kan logga in i.

Vad tycker era blivande hyresgäster om det?

– Vi har aldrig fått några klagomål. Folk köper det svar vi ger, att det beror på systemet.

Ändå är målet på Hallands att skapa större insyn i kösystemet.

– Vi diskuterar en utveckling av systemet där man ska kunna logga in och se sin plats. Men det finns problem med det också. Folk kan bli förvirrade om de ser att de har en viss plats, men kanske har tappat placeringar nästa gång de loggar in, säger Henrik Georgson.

Östgöta väljer fritt utan kö

Östgöta nation saknar helt ett traditionellt kösystem och är öppna med att de tar sig rätten att själva bestämma vem som ska bo på nationen. Den som vill ha ett rum skriver upp sig på en lista och sedan bestämmer husförmännen tillsammans med kuratelet vem som gjort sig förtjänt av en bostad. Både kötid och graden av engagemang i nationens aktiviteter väger in.

Varför har ni ingen vanlig kö?

– Vi har så få bostäder och vill gärna att de som bor hos oss är engagerade i nationens verksamhet. Eftersom vi inte har något poängsystem för utfört nationsengagemang vill vi inte heller ha en traditionell bostadskö. Det hade kunnat gynna icke-aktiva framför aktiva, säger Sara Wallmark, husförman på Östgöta nation

Vad säger ni när någon undrar över hur de ligger till för att få en bostad?

– Att man får ha is i magen och att det ibland tar tid, men visar man framfötterna hos oss brukar det lösa sig, säger Sara Wallmark.

Lunds nation skapar policy för insyn

Lunds nation har fram till i dag inte haft några riktlinjer kring öppenheten av kölistan. Orsaken är enligt husförmannen Gustav Henriksson att allt för få har frågat om sin köplats.

Efter Lundagårds undersökning bestämde sig Lunds nation för att ändra på rutinerna.

– Vi skapar en policy efter gällande praxis där man kan få reda på sin exakta köplats om man kommer in och frågar, säger Gustav Henriksson.

Vad vill ni signalera?

– Detta är helt enkelt en markering från vår sida att öppenhet inte är ett problem och att möjligheten att få bostad ska gälla alla medlemmar, säger Gustav Henriksson.

Men det händer att Lunds nation frångår kölistan.

– Vi tillsätter från listan i 9 fall av 10. De gånger vi inte gör det är det för att förmän har förtur, men det sker också vid ytterst sällsynta tillfällen att vi låter någon annan gå före i kön om det finns särskilda skäl för det.

Även Wermlands nation har insett att bristen på insyn i deras kö är problematisk.

– Jag tycker personligen att det vore bra om vi hade ett system, gärna genom internet, som gör kölistan mer synlig, säger Jimmy Pilo, husnotarie på Wermlands nation.

Vad hade det inneburit om ni valt att öka insynen?

– Det hade uteslutit alla misstankar om fusk, även om det inte finns några sådana misstankar idag. I praktiken tror jag inte det hade blivit någon skillnad.

”Viktigt att kunna svara”

På Blekingska kan husförmannen ge en ungefärlig köplats (till exempel att du ligger mellan plats ett och tre) om man ringer och frågar.

– Det är många som undrar och vi tycker det är viktigt att kunna svara. Jag hade själv velat veta om jag stod i kö. Dessutom är det ett sätt att visa att alla ansökningar behandlas, att vi inte kastar någon ansökan i papperskorgen,  säger husförmannen Katarina Steinhausen Nilsson.

text Stina Linde & Lukas Ernryd