Prorektorskandidaterna nu 16

- in Nyheter
@Max Jedeur-Palmgren

Under tisdagen, och efter egentliga deadline, damp det ner ytterligare kandidater till prorektorsposten. Dessa kommer att tas med i processen vilket gör att de nu är 16 kandidater totalt.De som tillkommit är:

Nils Danielsen, professor på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

Susana Borrás, Ph.D. statsvetenskap, Copenhagen Business School

Bengt Lundell, universitetslektor (statsvetenskap), Juridiska institutionen

Anna Hultgårdh-Nilsson, professor på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

Värt att notera är att inta alla av de som föreslagits av nån annan har tillfrågats om de är intresserade eller ej. Av de 16 totalt är det 12 som föreslagits av andra.

Något som också bör nämnas är att kandidaten Andreas Önnerfors, lektor på Malmö högskola, inte skickat in en full ansökan utan i ett tidigt skede anmält sitt intresse med en fråga till universitetet om någon utanför Lunds universitet kan söka.