”Vi skapar bara förutsättningarna”

- in Aktuell

Medicon Village är namnet på ett stort center för Life Science-forskning som ska bli verklighet i Astra Zenecas gamla lokaler vid Ideon.

20120114-Aktuell-Mats-Leifland-(JJ)-1Mats Leifland, ni säger att det här ska bli ett center i världsklass?

– Det är ju en vision vi har, att vi ska bli ett Life Science-kluster i världsklass.

Hur blir man det?

– Att skapa ett centrum i världsklass består i att vi sammanför de tre enheterna: forskning som är det grundläggande, innovation och produktion, det vill säga företagande. De allra flesta forskningsanläggningar har det ena eller det andra, eller möjligtvis två. Vi har alla tre delarna hos oss. Det är det som är unikt i det här upplägget.

Varför ska centret vara inriktat på cancerforskning?

– Det är det konceptet som har diskuterats fram av regionen och universitetet på uppdrag av forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS. Det är väl ett av de områden man ville och tyckte det var möjligt att profilera sig inom. Vi på Medicon Village AB är egentligen bara de som genomför och skapar förutsättningarna för forskare och företag att flytta in. Sen är det ju de i egenskap av hyresgäster som ska genomföra den här forskningen. Medicon Village är en liten organisation på 15-20 personer som bara tillhandahåller lokaler, möjligheter och koncept.

Hur viktigt är det med denna typ av forskning i en universitetsstad?

– Det är helt naturligt att det i en universitetsstad ska finnas ett universitetssjukhus som bedriver forskning inom många olika områden. Det finns det ju redan i dag, det är bara att man sammanför det och skapar en slagkraftigare enhet.

Ska vi studenter bry oss om vad som händer i Medicon Village?

– Studenterna är en väldigt viktig del i det här konceptet. Dels att man ser att det finns möjligheter att kunna jobba vidare i regionen med avancerad forskning. Kanske inte bara inom cancer utan det kan komma många fler olika inriktningar. De events, seminarier, föreläsningar som kommer att hållas här är även det en viktig del i deras utbildning och allmänkunskap. De första hyresgästerna som flyttade in var Lunds universitet, som hade ett antal tentamenskrivningar här. Lokalerna kommer fortsätta att användas som tentasalar, men det kan kanske också förläggas viss utbildning här uppe.

Ni pratar om att Medicon Village kommer att utgöra en intressant forskningsmiljö. Hur menar ni då?

– Det är kombinationen av att vi sammanför ett antal forskare inom cancerforskningen på samma ställe och skapar möjligheter för dem att träffas på intressanta mötesplatser. Både i form av att de sitter i samma lokaler, och så har du lokaler, hörsalar och restauranger som kommer utgöra naturliga mötesplatser.

ESS och Max IV är närliggande forskningscenter där man också valt att sammanföra verksamheten på stora områden. Är det ett nytt tänkande?

– Nej, oftast är det väl så att forskningen startar i mindre enheter och att man sitter väldigt utspritt. Är man då framgångsrik så visar de allra flesta resultat ute i världen att man får en effektivare forskning om man sitter tillsammans.

Jag läste att ni har problem med att få dit utländska forskare. Hur lockar man dem?

– Vi säger inte att det är något problem, utan att det är en utmaning att få hit forskare från utlandet. Förutom en stimulerande forskningsmiljö så måste du också ha en god infrastruktur för medföljande, det vill säga bostäder, kommunikationer och skolor, så det fungerar för övriga delen av familjen. Det är en väldigt viktig del i det här med ”relocation” att de bitarna fungerar.

Hur viktigt är det att ni får dit även utländska forskare?

– Ska man bli internationellt framgångsrik är det viktigt att man har utländska forskare också.