De vill stilla okunskap om universitet

- in Föreningen, Studentliv

Fakultetsambassadörerna vill inspirera till universitetsplugg, och bjöd in gymnasieelever till att lyssna på entreprenörer, komiker och en fotbollsspelare. Gav det mersmak? – Ryktet om studentlivet och Valborg lockar mig. Innan jag kom hit idag visste jag inte mycket om själva universitetet, men nu har jag fått mer kunskap, säger Angie Musekura som tillsammans med hundratals andra gymnasieelever kommit till Lund för att ta del av fakultetsambassadörernas dag, “Framgångssagor och inspiration.”

Studentföreningens huvudsakliga agenda består av att inspirera gymnasieelever från studieovana miljöer och med invandrarbakgrund till att ta steget till universitetet.

På så sätt vill de öka mångfalden på universitetet.

– Det här är ett sätt för oss att tacka eleverna för det gångna året, säger ordföranden i Fakultetsambassadörerna Dante Hallberg, som till vardags pluggar juridik.

– Vi vill inte att eventet ska vara något påtvingat, utan det ska vara något eleverna vill och det ska vara kul att lyssna på, säger arrangörerna Nathalie Trang och Nour Kiswanson.

Under året består Fakultetsambassadörerna verksamhet främst av att de åker ut till skolor för att informera om fortsatta studier. De försöker väcka intresset genom att göra saker som ambassadörerna själva lärt sig på universitetet på ett inspirerande sätt.

– Ingen ska välja bort universitetsstudier på grund av okunskap. Vår uppgift är att informera och inspirera. De är många som vet att man “ska” ha kunskap om vad universitetsstudier är, men få som har det, menar Dante Hallberg. 

Det primära målet för dagen är inte att agera reklampelare för Lunds universitet och inte heller att försöka hjälpa till med att bemästra de traditionstyngda idealen.

– Vi vill visa på att de finns alternativa vägar i livet och det gör vi med den blandningen av gäster som är här idag, menar Nathalie Trang och Nour Kiswanson.