Grönt ljus för pytteboende

- in Bostad
@Ida Ölmedal

Studentlägenheter på tio kvadratmeter kan nu bli verklighet. Mark- och miljödomstolen går emot Boverket och godkänner AF Bostäders experiment, trots att bostäderna inte är handikappanpassade.

Det är för dyrt att bygga studentbostäder. Det menar AF Bostäder. För att pressa priserna vill de testa att bygga kompakta studentlägenheter med en yta på ner till tio kvadratmeter.

Nu ger Mark- och miljödomstolen grönt ljus. Därmed går domstolen emot Boverket, som i höstas nekade att ge bostadsexperimentet dispens från deras regler om bland annat tillgänglighet.

– Det är väldigt roligt. Nu kan vi börja arbeta igenom projektet på detaljnivå, säger Rolf Svensson, VD för AF Bostäder.

Bostäderna har bland annat för små toaletter. Skälet till att de nu ändå får dispens är att de är tänkta som ett experiment.

– Vi ifrågasätter de regler som finns. Vi har en stark känsla av att de är överdimensionerade i förhållande till studenters behov. Hela studentbostadsbranschen menar att reglerna behöver  förenklas, säger Rolf Svensson och fortsätter:

– Genom det här experimentet kan vi lära oss vad studenterna tycker. Den yttersta förhoppningen är att påverka politiker och beslutande myndigheter att förenkla reglerna.

Varför ska studenter nöja sig med sämre bostäder än andra?

– Vi tänker inte att alla studentbostäder ska vara såhär små. Men vi tror att vissa studenter kan tänka sig att bo på en mindre yta till ett lägre pris, bland annat eftersom det gäller en kort tid i livet.

I AF Bostäders plan ingår 60 till 80 kompakta studentlägenheter. Mark- och miljödomstolen har dock bara givit dispens för den första etappen på 22 bostäder.

– För att få dispens för fler måste vi ha en mer konkret plan på hur de ska se ut. Det kommer vi inte att lägga fram förrän vi vet vad som går bäst hem hos studenterna, säger Rolf Svensson.

Emma Jungmark är vice ordförande på Lunds universitets studentkårer. Hon är positiv till beslutet.

– Det är bra att man utreder en lösning för att få till billigare boenden för studenter.

Samtidigt är hon kluven till en lösning som inte är anpassad för funktionsskillnader.

– Studentkårerna har länge stått för att alla bostäder ska vara tillgängliga för alla, men nu börjar man inse att det kanske inte går att bygga så många bostäder som är det. Då kanske det är bättre med en mix. Men vi måste behålla ett gott utbud som är tillgänglighetsanpassat och ändå billigt, säger hon.