Fyra lundautbildningar håller inte måttet

Fyra av 30 undersökta lundautbildningar har brister. Detta slår Högskoleverket fast i sin kvalitetsgranskning av grundutbildningen.

Det är kurser i humanekologi, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och naturgeografi och ekosystemanalys som saknar hög kvalitet.

Högskoleverket har undersökt 189 av Sveriges högskoleutbildningar på grundnivå. 30 utbildningar vid Lunds universitet ingick i undersökningen och 26 klarade sig med betyget hög kvalitet eller mycket hög kvalitet.

Nu har universitetet ett år på sig att höja kvaliteten på de kritiserade utbildningarna och Högskoleverket kommer kontinuerligt mäta om utbildningarna förbättras.

Institutionen för geovetenskap och kulturgeografi vid Lunds universitet har både kurser som får betyget mycket hög kvalitet och kurser med bristande kvalitet. Nationellt sticker geovetenskap med närliggande ämnen ut med 16 utbildningar med ”mycket hög kvalitet” av totalt 29 som fått samma omdöme.

Drygt 60 procent av de undersökta utbildningarna fick betyget hög kvalitet eller bättre. Samtidigt har en femtedel av de 189 utbildningarna brister i kvaliteten.

– Jag känner stor tillfredsställelse i hur utvärderingarna genomförts och kan konstatera att det nya utvärderingssystemet fungerar. Vi har nu utvärderat en bråkdel av alla högskoleutbildningar på grund- och avancerad nivå, säger universitetskansler Lars Haikola i ett pressmeddelande.

– Generella slutsatser om kvaliteten på svensk högskoleutbildning är dock ännu för tidigt att uttala sig om, fortsätter Haikola.

Lundagård har försökt nå ett antal studierektorer på de undersökta utbildningarna utan resultat.

Missa inte: Se debatten om Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar mellan utbildningsminister Jan Björklund och Sveriges förenade studentkårers ordförande Camilla Georgsson i SVT:s Aktuellt.